27. al-Albânî var inte Hizbî

Att han anklagar al-Albânî för att vara Hizbî, överensstämmande med Hizbiyyûn eller att han godkänner sektväsen är ytterligare en lögn mot honom. Han sade själv: ”Hasan al-Bannâ var varken Salafî sett till dogmen eller till metodiken.”1 Han kritiserade honom på flera punkter efter att ha sagt följande: ”Hasan al-Bannâ skall ha eloge för att ha […]

75. Följeslagarna lovade paradiset

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: De bekräftar paradiset åt dem som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade det åt, liksom de tio och Thâbit bin Qays bin Shammâs. De accepterar det som mångfaldigt har rapporterats från De troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) gällande att samfundets bäste efter profeten […]

Därför är Râfidhah otrogna

De lärda har gjort Takfîr på Râfidhah och uteslutit dem ur de 73 grupperna. Râfidhah är de som förkastade (رفضوا) Zayd bin ´Alî bin al-Husayn. När de frågade honom om Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade han: ”De är min farfars ministrar.” Följaktligen förkastade de honom därav namnet Râfidhah, förkastarna. Dessförinnan var de […]