Värdelös trosbekännelse

2590 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Dödsängeln kom till en döende man utan att finna något gott i honom. Han öppnade hans hjärta utan att finna något i det. Därefter öppnade han hans mun och såg hans tunga uttala ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Följaktligen […]

Bevisa först och tro sen

En människa är skyldig att bevisa först och tro sen, inte tvärtom. Så om du vill fastställa en dogm eller en handling måste du först hitta bevis för dem och sedan tro på dem. Att tro först och bevisa sen innebär att du låter Qur’ânen och Sunnah anpassa sig efter ditt tänk. Således hittar du […]

Varken otrogen eller troende

Fråga: Anser Mu´tazilah att muslimen som faller i större synder i jordelivet är troende till skillnad från Khawâridj? Svar: Khawâridj skiljer sig åt från Mu´tazilah. Mu´tazilah anser att den som faller i en stor synd lämnar tron utan att hamna i otro. Han är alltså varken otrogen eller troende utan syndig. Khawâridj anser dock att […]

76. Ut ur helvetet förr eller senare

Ett annat exempel är hadîthen: ”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras […]

75. Muslimska syndare enligt Ahl-us-Sunnah

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: 17 – Det är upp till Allâh (´azza wa djall) vad Han skall göra med stora syndare. FÖRKLARING Det är upp till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vad Han skall göra med troende som hamnar i synder: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن […]

Allmosa till svaga troende

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till en svag troende för att hans tro skall stärkas? Svar: Därom tvista de lärde. Enligt mig är den mest övervägande åsikten att han får ta emot allmosor för att stärka sin tro ehuru han inte är något överhuvud. Han (ta´âlâ) sade: وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ”… och för att […]

Sprängattentat görs inte av människor

Här är en fråga om sprängattentat och förstörelse. Sådana handlingar härrör bara från människor som har lämnat mänskligheten till förmån för rovdjurens och djurens natur. De är vare sig män eller människor. De har hjärntvättats, deras tänk är kaotiskt. Följaktligen har de blivit ett verktyg till förstörelse. En människa utan förnuft och tro överträffas till […]

65. Qur’ânen förklarar religionen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han lät honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara det sista sändebudet som förkunnade glada budskap och varnade, och som den som på Hans uppdrag kallar till Honom, och en ledfyr. Han sände ned Sin visa skrift till honom. Med den förklarade Han sin […]

Tro och handling – två oskiljaktiga pelare

All ytlig islam som inte ackompanjeras med dold tro är värdelös till dess att den ackompanjeras med dold tro. Och all dold tro som inte ackompanjeras med ytliga islamiska ritualer är värdelös, oavsett vilken dold tro det handlar om. Så om hjärtat spricker av kärlek och rädsla utan att kroppen dyrkar med befallningar och uppenbara […]

34. Allt flyter på enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 32 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Självklart händer allting utifrån Hans bestämmelse. Ingenting undkommer Allâhs bestämmelse; ingen godhet, ingen ondska, ingen lydnad, ingen olydnad, ingen tro, ingen otro, ingen sjukdom, ingen hälsa, ingen rikedom, ingen fattigdom, ingen kunskap, ingen okunskap. Allt flyter på enligt Hans bestämmelse. […]

Ibrâhîm betvivlade inte Allâhs förmåga

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ”Och när Ibrâhîm sade: ”Herre! Visa mig hur Du återuppväcker de döda.” Han frågade: ”Tror du då inte?” Han svarade: ”Jo, jag tror, men jag vill att mitt hjärta skall få ro.”1 De flesta […]

Ingen lämnar islam till följd av bevis

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ”DE SOM vände om efter att ha fått den raka vägen klart utpekad för sig, förleddes till detta av Djävulen som ingav dem bedrägliga förhoppningar.”1 Han (ta´âlâ) talar om avfällingarna som avfaller från vägledning […]

Hedningarna erkände Allâh som alltets Skapare

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ”Och om du frågar dem: ”Vem är det som har skapat himlarna och jorden och underordnat solen och månen?” svarar de säkerligen: ”Det är Allâh.” Hur förvirrade är inte deras begrepp!”1 Avgudadyrkarna belackade muslimerna för deras fattigdom […]

24. Allâhs kunskap om människans handlingar

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 21 – Han visste vad de skulle göra innan Han skapade dem. FÖRKLARING Ty pennan hade ju skrivit ned allt som skulle ske. Allâh (´azza wa djall) har alltid vetat vilka handlingar människan skall göra; otro, tro, trots, olydnad, fromhet och lydnad. Allâh vet allt det. Vissa är otrogna, somliga […]

Spekulera inte i sådant

Fråga: Utgör kroppsdelarnas handlingar ett villkor för trons befintlighet eller fullkomlighet? Svar: Det beror på. Exempelvis är icke-bedjaren otrogen. Alltså fordrar tron bön. Dock avråder jag bröderna från spekulationer i dessa sakfrågor och istället återvänder till följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) metodik. Salaf kände inte till dessa saker. Den troende är han som utses till det […]

Tron gagnar inte utan bön

Fråga: Vissa menar att den som saknar handlingar till fullo lämnar tron men att det inte fordrar att han inte gagnas av den grundläggande tron och trosbekännelserna. Enligt dem gagnas han av dem lik vallfärdaren som mister vistelsen i ´Arafah som utgör en av vallfärdens pelare; han gagnas ju av de andra pelarna. Vad säger […]

22. Med vilka egenskaper skiljer sig den troende från den otrogne och ateisten?

Fråga 22: Med vilka egenskaper skiljer sig den troende från den otrogne och ateisten? Svar: Det är en väldig fråga. Skillnaden mellan den troende och alla andra klargör skillnaden mellan sanning och osanning, de lyckliga och de olyckliga. Vet att den sanne troende är han som tror på Allâh och Hans namn och egenskaper som […]

1. Den gruppen har rätt

Du frågade mig om tron och samfundets oenighet om dess fulländning, ökning och sänkning. Därtill ville du även veta vad Ahl-us-Sunnah säger i sakfrågan och vilka argument deras oliktänkare har. Redan i begynnelsen har Salaf och deras efterföljare fram till skrivande stund talat om ämnet. Uppriktigt och ingående har jag skrivit till dig allt jag […]

Religionsenighet hos Sûfiyyah

Med religionsenighet syftar Sûfiyyah på vilken religion människan än antar, såväl himmelsk som påhittad, korrekt som inkorrekt, baserad på sann Tawhîd som på avguderi. Den tron enar motsatser, paradoxer, tro och otro, sanning och osanning, gott och ont, existens och icke-existens. Sûfiyyahs tro på religionsenighet slutar med avsaknad tro på nästa liv, uppståndelse, avlöning och […]

2. Ödets natt och dess fastställelse

[2] Den bästa natten är Ödets natt baserat på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som [lyckas] be under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”1 [3] Enligt den mest överväldigande åsikten infaller Ödets natt natten till den 27 Ramadhân. De flesta hadîther påpekar det. En av […]