9. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

60 – Mûsâ bin Dja´far bin Qurâ berättade för oss: Muhammad bin ´Îsâ bin Hibbân underrättade oss: Muhammad bin Fadhl bin ´Atiyyah underrättade oss: Abû Ishâq underrättade oss, från al-Agharr Abû Muslim, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Allâh sinkar Sina slavar tills att en tredjedel […]

6. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

57 – al-Husyan bin Ismâ´îl berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: Shurayh bin an-Nu´mân underrättade oss: Abû ´Awânah underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr som sade: ”Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar fram […]

5. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

56 – al-Husyan bin Ismâ´îl berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: ´Abdur-Razzâq underrättade oss: Ma´mar underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar tills att nattens sista tredjedel infaller […]

3. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

Muslim bin Ibrâhîm underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû Ishâq, från al-Agharr som sade: ”Jag vittnar att Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Varje natt stiger Herren (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen efter nattens tredjedel. Därefter ropar en utropare: ”Finns det ingen […]

2. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

53 – Muhammad bin Nûh an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss: Husayn bin ´Alî underrättade oss, från Fudhayl… Också al-Husayn bin Ismâ´îl underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Shâkir underrättade oss: Husayn (det vill säga Ibn ´Alî al-Dju´fî) underrättade oss: Fudhayl bin ´Iyâdh underrättade oss, från Mansûr, från […]

1. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

52 – Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Djarîr underrättade oss, från Mansûr, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Sa´îd och Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sinkar till dess att nattens första […]

38. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

50 – Muhammad bin Sahl bin al-Fadhl och Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Husayn al-´Allâf berättade för oss: Humayd bin ar-Rabî´ berättade för oss: Khâlid bin Makhlad underrättade oss: Muhammad bin Dja´far bin Abî Kathîr berättade för mig: Suhayl berättade för mig från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

37. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

49 – al-Qâdhî Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî berättade för oss… Också Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Hishâm bin Abî ´Abdillâh ad-Dastawâ’î berättade för oss, från Yahyâ bin Abî […]

Vi är inte som Ashâ´irah och andra Ahl-ul-Bid´a

Vi betror det som rapporteras däribland: ”När en tredjedel av natten har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förblir där till gryningen och säger: ”Finns det någon som frågar så att han må få? Finns det någon som tillber så att han må besvaras? Finns det någon som är […]

346. Vad är domen för begravningshögtidligheter?

Fråga 346: Vad är domen för begravningshögtidligheter? Svar: De är innovationer oavsett om de hålls efter tre dagar, sju dagar eller fyrtio dagar. Handlingen gjordes inte av Salaf (radhiya Allâhu ´anhum). Om den hade varit bra skulle de gjort den innan oss. Dessutom är gärningen slöseri med pengar och tid. Måhända består den även av […]

35. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

47 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ […]

34. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

46 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Abû Ishâq som sade: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig, från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud […]

32. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

44 – Abû Muhammad bin Sâ´id och Muhammad bin Sulaymân an-Nu´mânî berättade för oss: Muhammad bin ´Amr bin Hannân berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

29. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

41 – al-Qâdhî Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Abûs-Sâ’ib Sâlim bin Djunâdah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om det inte hade varit för att jag inte vill besvära […]

28. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

40 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî underrättade oss: Hadjdjâdj underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När en tredjedel av natten, eller dess hälft, har […]