18. Idoldyrkarnas tre största tvivel

Publicerad: 19.10.05 Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420) Källa: Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 58-60 Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: Dessa är deras tre största tvivel. Då du vet att Allâh har klargjort dem för oss i Sin skrift och förstår dem väl, blir allting annat mycket lättare. Om han säger att han […]

Tre orättvisor

Det finns tre sorters orättvisor: 1 – En orättvisa förlåts inte av Allâh, nämligen avguderi: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ”Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1 2 – En orättvisa förbises inte alls av Allâh, nämligen […]

Jäst juice

1659 – Jag hörde Ahmad bli frågad om juice. Han sade: ”Den får drickas tre dagar så länge den inte börjat jäsa. Om tre dagar har gått och den har börjat jäsa, låter han bli att dricka den. Detsamma gäller om den börjar jäsa inom tre dagar.”

Bad inte i tre år

Fråga: En man som inte har bett i tre år har ångrat sig. Skall han ta igen de missade bönerna? Svar: Han behöver inte ta igen de missade bönerna på grund av följande orsaker: 1 – Avsaknad bön är avfall från islam. Den som inte ber hädar enligt den övervägande åsikten som är grundad på […]

Hon är skild om maken talar med en kättare

al-Hasan bin as-Sabbâh sade: ”Det sades till Ahmad bin Hanbal: ”Sadjdjâdah blev frågad om en man som sade till sin fru att hon är skild tre gånger gillt om han talar med en kättare. Efter det talade han med en man som ansåg att Qur’ânen är skapad. Då sade Sadjdjâdah: ”Hans fru är därmed skild.” […]

10. Läsningen i Witr

[14] Om Witr består av tre Raka´ât, är det Sunnah att läsa kapitlen ”al-A´lâ” i första Rak´ah, ”al-Kâfirûn” i andra och ”al-Ikhlâs” i tredje. Ibland kunde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) addera kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” i tredje Rak´ah. Tillika har det autentiserats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste en gång hundra […]

Innovation att två kroppsdelarna fler än tre gånger

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Ishâq bin Mansûr sade: ”Jag frågade Ahmad om att tvätta en kroppsdel fler än tre gånger. Han sade: ”Nej. Vid Allâh! Bara prövade gör sådant.” Ty det är innovation i religionen. Att tvätta kroppsdelarna fler än tre gånger är innovation1. 1Se https://www.darulhadith.com/ogiltig-tvagning-om-man-tvar-sig-fler-an-tre-ganger/

2. Hadîth ”Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker…”

113 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker: en rättfärdig son som ber för honom, en pågående välgörenhet som han belönas för och en kunskap som efterlevs efter honom.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah med en […]

Alltid Sunnah

Ibrâhîm bin Hâni’ sade: ”Tre dagar höll sig Abû ´Abdillâh gömd hemma hos mig varefter han sade: ”Hitta ett nytt gömställe åt mig.” Jag sade: ”Jag fruktar för dig.” Han sade: ”Gör det. När du väl gör det ska jag gottgöra dig.” Efter att jag hittat ett nytt gömställe åt honom sade han: ”Tre dagar […]

Tre meningar bort från friheten

Ibn Abî Hâtim berättade: Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Ahmad bin Hanbal sade: ”Jag blev tillsagd att skriva ned tre meningar för att bli frisläppt. Jag gick med på det varefter de sade: ”Skriv att Allâh är evig och har alltid varit det.” Det gjorde jag. Sedan sade de: ”Skriv att allt utom Allâh […]

Herren och slaven enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Om Sûfiyyah menar att hela existens är Allâh, så är det naturligt att de också hävdar att Allâh är både Herren och slaven. al-Djîlî (d. 826) sade: Essensen har två sidor en lägre och en högre Varje sida har sina essenser, drag och handlingar Om du säger att den är en, så har du rätt […]

42. Tjugonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

43 – ´Abdullâh bin al-Hârith berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har skapat tre saker med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade paradiset med Sin hand.”1 Berättarkedjan saknar följeslagare. Hadîthen bevisar att skriften är skapad, det vill säga att […]

39. Ka´b al-Ahbârs ord om Allâhs händer

40 – Ka´b al-Ahbâr sade: ”Allâh har inte vidrört någonting med Sin hand frånsett tre saker: Han skapade Âdam med Sin hand, skrev Tora med Sin hand och planterade Edens lustgård med Sin hand.”1 1ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 35.

34. ´Ikrimahs ord om Allâhs händer

35 – Det har autentiserats från Ibrâhîm bin al-Hakam bin Abân (som är svag), från hans fader, från ´Ikrimah som sade: ”Allâh har inte vidrört någonting med Sin hand frånsett tre saker: Han skapade Âdam med Sin hand, planterade paradiset med Sin hand och skrev Tora med Sin hand.”1 1as-Sunnah (573) av Imâm ´Abdullâh bin […]

6. Nattbönens Raka´ât

[7] Bönen består av elva Raka´ât. För att man skall rätta sig efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tycker jag inte att det antalet skall överskridas. Han bad aldrig fler än elva Raka´ât. `Â’ishah blev frågad om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön i Ramadhân varvid hon svarade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

17. Mughîth bin Sumayys ord om Allahs händer

16 – Det har rapporterats autentiskt från Abû Ishâq as-Sabî´î att Mughîth bin Sumayy sade: ”Jag har fått reda på att Allâh har enkom skapat tre saker med Sin hand: Han planterade paradiset med Sin hand, Han skapade Âdam med Sin hand och Han skrev Tora med Sin hand.”

Koma i två veckor

Fråga: Skall personen som har legat två veckor i koma ta igen de missade bönerna? Svar: Ja, upp till tre dygn. Personen som har legat i koma i tre dagar och vaknar, tar igen bönerna. Det är han däremot inte ålagd att göra om han har legat i koma längre än tre dygn.

Tre skilsmässor på en gång

Allâh (´azza wa djall) sade: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ”Skilsmässan är två gånger; därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller äktenskapet upplösas i godo.”1 De lärde är oense om tre skilsmässor på en gång; är de tre skilsmässor eller en skilsmässa? Majoriteten anser att tre skilsmässor på en gång är […]

Vad är ditt bevis, ash-Shâfi´î?

az-Zubayr bin ´Abdil-Wâhid sade: Muhammad bin ´Aqîl al-Firyâbî berättade för oss: al-Muzanî eller ar-Rabî´ sade: ””En dag satt vi hos ash-Shâfi´î när en äldre man klädd i yllekläder och med en käpp kom. ash-Shâfi´î reste sig upp och rättade till sina kläder. Gamlingen hälsade och satte sig ned. Då sade gamlingen: ””Kan jag fråga?”” Han […]

En gång boende alltid boende

Du bestryker dina strumpor som boende. Därefter börjar du resa. Därefter återvänder du till din hemstad. Under den här tiden bestryker du ett dygn. Var du resande eller boende när du påbörjade din bestrykning? Åhörare: Boende. al-Albânî: Samma svar där. Du vill säga att du påbörjade bestrykningen som boende. Därefter reste du och stannade en […]