Den ångerfulle förtjänar inte klander

Innan Mûsâ (´alayhis-salâm) frågade Âdam varför han åt av trädet nämnde han att Allâh hade valt ut honom, befallt änglarna att falla ned på ansikte inför honom och andra typiska drag som fordrar att han besatt en hög rang hos Allâh. Därefter frågade han om hans synd. Det bevisar att syftet med Mûsâs fråga var: […]

40. Alla följeslagare är dygdiga

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter samrådets medlemmar kommer Utvandrarna som deltog i striden i Badr, därefter Hjälparna som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam. FÖRKLARING De tvivelsutan bästa följeslagarna är alltså de renläriga kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). De bästa […]

75. Följeslagarna lovade paradiset

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: De bekräftar paradiset åt dem som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade det åt, liksom de tio och Thâbit bin Qays bin Shammâs. De accepterar det som mångfaldigt har rapporterats från De troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) gällande att samfundets bäste efter profeten […]

74. Så skall Ahl-us-Sunnah vara

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: De godtar deras förträffligheter och rang som nämns i Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten. De prioriterar dem som skänkte välgörenhet och stred före Erövringen – freden vid Hudaybiyah – framför dem som skänkte välgörenhet och stred efter Erövringen. De prioriterar Utvandrarna framför Hjälparna. De tror på att Allâh sade till […]