Markens torkning är dess rengöring

Publicerad: 19.10.07 Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Sharh Ighâthat-il-Lahfân (39) https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ighastah-15-11-1436-01.mp3 Tid: 9:30 Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Samma åsikt valde vår Shaykh (rahimahullâh).” FÖRKLARING Det vill säga Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Även han ansåg att jorden renas av sol och vind. Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Abû Qilâbah sade: ”Markens torkning är dess rengöring.”1 FÖRKLARING Det […]

Tvagning före rening

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att rening efter naturligt behov är ingalunda krav för tvagning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju ”… förrän han tvår sig” och befallde inte att könet och dylikt tvättas […]

Är det tillåtet att torka sig om det finns vatten?

Fråga: Är det tillåtet att torka sig om det finns vatten? Svar: Ja. Om torkningen renar spåren är den tillräcklig. Det råder samstämmighet om det. Det råder samstämmighet om att torkning är tillräcklig om den renar spåren.