Hårtork under Ihrâm

Fråga: Får vallfärdaren som duschat torka håret med handduk eller anses han täcka sitt huvud under Ihrâm på det viset? Svar: Tveksamt. Men om det bara handlar om att stryka håret så är det – om Allâh vill – harmlöst.

Tillåtet men inte föreskrivet

Som helhet är hadîthens berättarkedja svag medan dess formulering är motsägelsefull. Därav kan jag försäkra mig om att varken Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans följeslagare både torkade sig och tvättade sig efter toalettbesök. Enligt mig är det inte föreskrivet att göra bådadera om än på en plats allena. Ty dels har […]

Är det tillåtet att torka sig om det finns vatten?

Fråga: Är det tillåtet att torka sig om det finns vatten? Svar: Ja. Om torkningen renar spåren är den tillräcklig. Det råder samstämmighet om det. Det råder samstämmighet om att torkning är tillräcklig om den renar spåren.