42. Tjugonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

43 – ´Abdullâh bin al-Hârith berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har skapat tre saker med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade paradiset med Sin hand.”1 Berättarkedjan saknar följeslagare. Hadîthen bevisar att skriften är skapad, det vill säga att […]

39. Ka´b al-Ahbârs ord om Allâhs händer

40 – Ka´b al-Ahbâr sade: ”Allâh har inte vidrört någonting med Sin hand frånsett tre saker: Han skapade Âdam med Sin hand, skrev Tora med Sin hand och planterade Edens lustgård med Sin hand.”1 1ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 35.

38. Maysarahs ord om Allâhs händer

39 – Maysarah sade: ”Allâh har inte vidrört någonting med Sin hand frånsett tre saker: Han skapade Âdam med Sin hand, skrev Tora med Sin hand och planterade Edens lustgård med Sin hand.”1 1ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 35, och as-Sunnah (1223) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.

36. Ibn Aslams ord om Allâhs händer

37 – Det har autentiserats från Zayd bin Aslam som sade: ”Då Allâh skrev Tora med Sin hand sade Han: ”I Allâhs namn. Detta har Allâh skrivit med Sin hand till Sin slav Mûsâ.”1 1as-Sunnah (576) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.

34. ´Ikrimahs ord om Allâhs händer

35 – Det har autentiserats från Ibrâhîm bin al-Hakam bin Abân (som är svag), från hans fader, från ´Ikrimah som sade: ”Allâh har inte vidrört någonting med Sin hand frånsett tre saker: Han skapade Âdam med Sin hand, planterade paradiset med Sin hand och skrev Tora med Sin hand.”1 1as-Sunnah (573) av Imâm ´Abdullâh bin […]

52. Ashâ´irahs dogm har sina rötter i Djahmiyyahs

Den Givmilda Qur’ânen hör till Hans tal, både dess formulering och dess betydelse. Djahmiyyah säger att både dess formulering och dess betydelse är skapade. Ashâ´irah säger att dess formulering är skapad till skillnad från dess betydelse. Enligt dem upprätthålls betydelsen av Allâhs essens och som sedermera har uttryckts av Djibrîl. Alltså är Qur’ânen ett uttryck […]

29. Sextonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

30 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mûsâ och Âdam argumenterade. Mûsâ sade: ”Âdam! Du är vår fader. Du har fört ut oss ur paradiset.” Âdam sade: ”Mûsâ! Allâh (´azza wa djall) valde ut dig med Sitt tal och skrev Tora åt dig med Sin hand. […]

18. Hakîm bin Djâbirs ord om Allahs händer

17 – Det har autentiserats från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från Hakîm bin Djâbir som sade: ”Jag har underrättats om att er Herre har bara vidrört tre saker med Sin hand: Han planterade paradiset med Sin hand, Han skapade Âdam med Sin hand och Han skrev Tora med Sin hand.”

17. Mughîth bin Sumayys ord om Allahs händer

16 – Det har rapporterats autentiskt från Abû Ishâq as-Sabî´î att Mughîth bin Sumayy sade: ”Jag har fått reda på att Allâh har enkom skapat tre saker med Sin hand: Han planterade paradiset med Sin hand, Han skapade Âdam med Sin hand och Han skrev Tora med Sin hand.”

50. Qur’ânen är Allahs tal

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Qur’ânen är Allâhs tal. Den är inte skapad så att den upphör och inte heller skapelsens egenskap så att den utgår. FÖRKLARING Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. Den började från Honom och till Honom skall den […]

6. Den korrekta dogmen om Allâhs skrifter

Beträffande tron på de uppenbarade skrifterna, har Allâh (ta´âlâ) uppenbarat en skrift för varje sändebud. Han (ta´âlâ) sade: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ”Vi sände Våra profeter med klara bevis och med dem sände Vi skriften och en Våg för människorna att handla rättvist.”1 Tillika sade Han (ta´âlâ): كَانَ […]

Judarnas ن och Mu´attilahs ل

Fråga: Vad betyder Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord i ”an-Nûniyyah”: Judarnas ن och Djahmiyyahs ل är tillagda i tronens Herres tal? Svar: Judarna blev befallda att säga: حِطَّةٌ ”Befria oss från bördan av vår synd!”1 Istället lade de tillن och sade: حنطة ”Vete.” De lade dit ن som inte hade uppenbarats av Allâh i Tora. Ashâ´irah och […]