Sûfiyyahs al-Djaylânî: Allâh är ovanför tronen med Sin essens

En annan ur deras senare led var Imâm Abû Muhammad ´Abdul-Qâdir bin Abî Sâlih al-Djîlî som sade i sin bok ”al-Ghunyah”: ”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen […]

Ibn Râhûyah: Allâh är ovanför himlen och Han stiger ned

Ahmad bin Salamah sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”De lärde är inte oeniga om att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Hur ska något som kommer från Herren (´azza wa djall) vara skapat?” Abûl-´Abbâs sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”Jag kom in till Tâhir bin ´Abdillâh bin Tâhir som gästades av Mansûr bin Talhah. […]

Ahmad: Allâh skrattar men vi vet inte hur

Abû Razîn al-´Uqaylî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vår Herre (´azza wa djall) skrattar åt Sina slavars hopplöshet medan Hans ändring är nära till hands.” Abû Razîn sade: ”Skrattar Herren (´azza wa djall)?” Han svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.” […]

Tre alternativ om Ahmads uttalande

Beträffande rapporteringen från Imâm Ahmad (rahimahullâh), har hans anhängare delats upp i tre åsikter kring den. Vissa menar att den är felaktigt tillskriven honom. Hanbal var ensam om att återberätta den och inte sällan är han ensam om att rapportera saker som går emot Ahmads kända åsikter. Då han gör det låter al-Khallâl och hans […]

al-Ghazâlî: Salaf tolkade inte

Också Abû Hâmid al-Ghazâlî tillhörde sin epoks större förespråkare av tolkning. Med tiden tog även han tillbaka den normen och klargjorde att sanningen var tvivelsutan i Salafs metodik. Han sade i sin bok ”Ildjâm-ul-´Awâm ´an ´Ilm-il-Kalâm”: ”Du ska veta att den konkreta sanningen varom det saknas tvivel är i Salafs metodik. Det vill säga följeslagarnas […]

Fakhr ar-Râzî: Skolastik gagnar inget

Du ska veta att Fakhr ar-Râzî, som betraktas tillhöra sin tids störste förespråkare av tolkning, tog tillbaka sin norm till förmån för Salafs dogm. Han erkände att sanningen gällande Allâhs egenskaper ligger i Qur’ânen. I sin bok ”Aqsâm-ul-Ladhdhât” konstaterade han följande: ”Jag har funderat på de metodiker som följs av skolastiker och filosofer och sett […]

Den enda tolkningen enligt Abû ´Ubayd

ad-Dâraqutnî sade: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza […]

54. Tolkningen Salaf fördömde

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Autentiskt rapporterade al-Bayhaqî och andra från Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm som sade om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza wa djall) placerar Sin fot […]

5. Salaf trodde och visste

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Ty de anser inte texterna stå för egenskaper och bygger sin tes utefter osunda tvivel som de har gemensamt med sina otrogna bröder. Då de dementerar egenskaperna och texterna måste ha en betydelse, börjar de tveka på om de skall betro formuleringen och avfärda kunskap om betydelsen, något de påstår […]

4. Salaf var sundare, kunnigare och visare

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Det finns inget friska själar längtar efter så mycket som vetskap om denna fråga. Det är allom bekant naturligt. Hur skall den största fordringen kunnat gå förlorad i de bästa generationerna? Något sådant gör inte ens den dummaste, nonchalantaste, mest jordiska och försumligaste skapelsen. Inte heller tror en muslim att […]

Förbjudet att baktala de bokstavstrogna

Det farliga är att tolka liknande sakfrågor, men ingen större sak att förstå dem bokstavligt. Dock händer det att skolastiker förlöjligar och nedvärderar Ahl-ul-Athar på grund av att de inte tolkar. Det är förvisso fult gjort, ty alla behöver inte forska i frågan. Faktum är att Ahl-ul-Hadîth anser det vara Sunnah att inte forska i […]

23. Den fördömda tolkningen

92 – Det klargör att det är obligatoriskt att följa denna berömvärda väg och lämna alla andra vägar. Detta fastställer att vägen är Allâhs raka väg som Han (ta´âlâ) har befallt oss att beträda. Alla andra vägar är Satans dito som Allâh förbjudit oss att följa. Därefter underströk Han det med Sina ord: وَأَنَّ هَذَا […]

22. Den korrekta och sunda vägen

89 – För att kunna dementera en möjlighet krävs bevis från Qur’ânen eller Sunnah. Allâhs egenskaper varken bekräftas eller dementeras utan bevis från Qur’ânen eller Sunnah. Då den möjligheten försvinner blir det omöjligt att fastställa en generalisering på ett autentiskt sätt som måste betros enligt talarens utnämning. Det har rapporterats att Imâm Muhammad bin Idrîs […]

Skonade pga. berusning

De lärde har sen gammalt delade och kända åsikter om Ibn ´Arabî och Mansûr. Sett till deras från föreskriften avvikande utlåtanden och tillstånd vågade flera lärde göra Takfîr på båda två. En av dem var Imâm och ´Allâmah ash-Shawkânî (rahimahullâh) i boken ”as-Sawârim al-Hidâd al-Qâti´ah li A´nâq Maqâlât Arbâb-il-Ittihâd”. Där avvisade han Ibn-ul-Fâridh, Ibn ´Arabî, […]

Skolastiker tolkar, inte Salaf

2551 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns inte en dag då Allâh frigör så många slavar från Elden som Han gör på ´Arafah-dagen. Helt visst närmar Han sig för att därefter skryta över dem inför änglarna och säga: ”Vad vill dessa?” Rapporterad av Muslim, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî och al-Bayhaqî. […]

20. Inte obligatoriskt att tolka Allahs egenskaper

81 – Allâhs (ta´âlâ) namn och egenskaper kan inte begripas av intellektet, ty intellektet känner bara egenskapen som det antingen ser eller också dess like som det ser. Allâh (ta´âlâ) omfattas ju inte av blickar och inte heller har Han likar. Alltså känns Hans namn och egenskaper endast via Qur’ânen och Sunnah. I Qur’ânen och […]

19. Följeslagarna tolkade inte Allahs egenskaper

78 – Angående samstämmigheten, så var följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enade om att inte tolka dem. Generationerna efter dem förhöll sig likadant. Tolkningarna härstammar bara från innovatörer eller folk som associeras med innovationer. 79 – Samstämmighet utgör ett slående bevis. Ty Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund enas inte om villfarelse. Imamerna efter dem […]

19. Allah behöver inget

Det betonade han när han sade: ”… och Han behöver ingenting.” Allâh är Sig själv nog med Sin essens och Sina namn och egenskaper. Han behöver ingen av Sina skapelser. Han behöver inte tronen, fotpallen, himlarna, änglarna eller någonting annat. De behöver däremot Honom i alla fall. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) frånkänner Sig liknelse vid […]

17. Salaf har rätt

75 – Salafs dogm är rätt enligt de klara bevisen och tydliga beläggen i Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten och förståelsen. I Qur’ânen heter det: هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ ”Det […]

Detta tror jag på

Dâwûd bin Ahmad sade: ”Jag såg Asad gå igenom Qur’ân-tolkning och läsa: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ”Jag är Allâh. Ingen sann gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!”1 Därefter sade han: ”Ve Ahl-ul-Bid´as moder! De påstår att Allâh skapade ett tal […]