Studenten sträcker inte fram sin hand

Till studentens stora intresse hör att han inte längtar efter vad folk har. Gör du det och folk ger dig, tar de kontroll över dig. Tjänster är kontroll. Om en person ger dig ett öre märker du hur hans hand hamnar över din. Hadîthen säger: ”Den högre handen är bättre än den lägre handen. Den […]

75. Vad är domen för att älska de otrogna?

Fråga 75: På grund av incidenterna har vissa muslimer börjat älska de otrogna på grund av studenters utslag. Vad är domen för det? Svar: Jag tror inte en muslim älskar de otrogna. Men ni har en felaktig bild av kärlek. Den som verkligen älskar dem är antingen ignorant eller också själv otrogen hycklare. En muslim […]

Teknisk support på bank

Fråga: Jag arbetar som programmerare. Min arbetsgivare och gode man ber mig arbeta som teknisk support på en bank. Får jag göra det? Svar: Nej. Banken är hem för räntan. Tjäna inte banken och arbeta inte i dess tjänst.

Allâhs tjänare?

Fråga: Är det tillåtet att kallas för ”Allâhs tjänare” (خادم الله)? Svar: Nej. Allâh behöver ingen tjänst. Sûfiyyah kallar dyrkan för ”tjänst” (خدمة), det vill säga tjänst till Allâh. Det är inte korrekt. Allâh behöver ingen tjänst.