Allâhs tjänare?

Fråga: Är det tillåtet att kallas för ”Allâhs tjänare” (خادم الله)? Svar: Nej. Allâh behöver ingen tjänst. Sûfiyyah kallar dyrkan för ”tjänst” (خدمة), det vill säga tjänst till Allâh. Det är inte korrekt. Allâh behöver ingen tjänst.