Okunnighet om bön innebär okunnighet om tvagning

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När du reser dig upp för att förrätta bönen, skall du två dig väl. Därefter skall du ställa dig mot Qiblah och göra Takbîr. Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen…”1 Han sade så trots att han inte såg honom två sig. Ty den som är […]

Utdragen ´Îd-predikan

Fråga: Jag ser hur många predikanter drar ut på ´Îd-predikan… Svar: Ja, det är typiskt för dem. De håller sig inte till Sunnah. Sunnah räcker inte för dem. De håller sig inte till den. De nämner inte ens domar relaterade till predikan. De håller allmänna tal och brukar onyttiga tillvägagångssätt, besvärar människorna och drar ut […]

Videoinspelningar är värre än fotografier

Jag tycker att videoinspelningar är värre än fotografier. Varför det? Därför att till våra bevis mot de oliktänkande hör att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse.”1 Den som ritar Allâhs (´azza wa djall) skapelse utmanar Honom om Hans skapelse, […]