Vart går gränsen för att be föräldrarna om tillstånd?

Publicerad: 19.10.01 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 A) Tid: 25:15 Fråga: Vart går gränsen för att be föräldrarna om tillstånd? Svar: Det är obligatoriskt att vara tillgiven till föräldrarna och en grav synd att vara dålig mot dem. Abû Bakrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs […]

Okänd slaktare

Fråga: Ibland kan det hända att man blir bjuden på kött vars slaktares tillstånd är okänt; ber han eller inte? Ska vi avstå från att äta det eftersom det finns risk att slaktaren inte ber då många i det samhället inte gör det eller tar lätt på saken? Svar: Om du är bland muslimer eller […]

Låntagarens besvärligheter

Abû Sirmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som besvärar kommer att besväras av Allâh och den som försvårar kommer att få det svårt av Allâh.”1 Exempel på det är att låntagaren besvärar långivaren. Låntagaren får inte ens skänka välgörenhet utan långivarens tillstånd. Att bara en enda […]

83. Vad är domen för att kämpa utan makthavarens tillstånd?

Fråga 83: Vad är domen för att gå ut i kamp utan makthavarens tillstånd? Kämpen förlåts ju för varje droppe blod; är han martyr om han stupar? Svar: Om han går emot och trotsar makthavaren och föräldrarna så är han trotsig1. 1Både i detta fall och i det föregående är muslimen tvungen att ha tillstånd […]

82. Behöver Qunût tillstånd från makthavaren?

Fråga 82: Behöver Qunût i bönen tillstånd från makthavaren? Svar: Bönen är dyrkelse varför det är otillåtet att improvisera utan tidigare utslag från de lärde. De studerar frågan och uppskattar när Qunût skall och inte skall läsas. Bönen skall nämligen inte vara kaotisk. Då de lärde utfärdar utslag om att Qunût skall läsas, tillämpar makthavaren […]

Förödande slag mot gravdyrkare

Allâh (ta´âlâ) sade: مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ”Vem är den som vågar medla inför Honom utan Hans tillstånd?”1 I frågan fördöms de som påstår att några av Hans slavar förmår att gagna andra med hjälp av medling och annat. Fördömandet är av strävaste form och svingar ett förödande slag mot gravdyrkarna. Faktum […]

Sûfî förvandlas till lejon

Vår mäster och herre Shams-ud-Dîn al-Hanafî… Shaykh Abûl-´Abbâs sade: ”Då jag brukade komma till honom när han satt i sin ensamhet, ställde jag mig vid dörren och bad om tillstånd att få komma in. Gav han mig lov gick jag in och om han teg gick jag tillbaka. En dag gick jag in till honom […]

Omöjligt se profeten efter hans död

al-Bukhârî sade: 6993 – ´Abdân berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss, från Yûnus, från az-Zuhrî: Abû Salamah berättade för mig att Abû Hurayrah hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som drömmer om mig ska se mig i verkligheten. Ty Satan tar inte min skepnad.” Detta var bara möjligt innan han (sallâ Allâhu […]

Qur’ân-läsning i orent tillstånd

834 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag föraktar att nämna Allâh i orent tillstånd.” Rapporterad av Abû Dâwûd (¼), an-Nasâ’î (1/16), ad-Dârimî (2/287), Ibn Mâdjah (1/145), Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” (206), via honom Ibn Hibbân (189), al-Hâkim (1/167), via honom al-Bayhaqî (1/90) och Ahmad (5/80) via Qatâdah, från al-Hasan, från Hudhayn […]

Tid och plats ändrar inte på domar

Fråga: Principen säger att utslag varierar beroende på tid och plats. Måhända ställer någon en fråga vars svar varierar beroende på frågeställarens tillstånd. Vad gäller? Svar: Som sagt, de varierar beroende på landets tillstånd, situation, termer och traditioner. Dock förblir Allâhs dom. Allâhs dom förblir och den ändras alltså inte. Ingenting är förbjudet ibland och […]

Fördömandet är relaterat till tillstånd

Fördömandet är relaterat till ett tillstånd och inte till en plats. Hadîtherna som fördömer höglandet sägs syfta på Iraks högland, ty vissa formuleringar nämner Öst. Irak ligger ju öster om Madînah. Historien intygar det. Det handlar alltså inte om Hidjâzs högland. Iraks högland har drabbats av prövningar och massakrer som Hidjâzs högland inte alls har […]

16. Soning för samlag med menstruerande kvinna

15 – Soning för samlag med menstruerande kvinna Den som inte kan hålla sig och har samlag med en menstruerande kvinna är skyldig att böta värdet av ett guldmynt. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om mannen som har samlag med sin menstruerande kvinna: ”Han får skänka […]

Varje profet fick en egen skrift

Allah (´azza wa djall) sade: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ ”MÄNNISKORNA utgjorde en gång ett enda samfund, sedan sände Allah profeterna som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, och Han sände ned skriften till dem med sanningen […]

Inte samma sak

Förkortade böner är inte samma sak som hopslagna böner. Att förkorta bönerna är en regelbunden Sunnah, att slå ihop dem är ett tillfälligt tillstånd. De lekmän som ser likadant på de båda handlingarna är bara okunniga om Allâhs sändebuds [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] Sunnah och de lärdes uttalanden. Allâhs sändebuds [Islamic phrases=”Alaihish Shalatu […]

Slavens drag är bestämda

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allt är bestämt, till och med oförmågan och smartheten.”1 Ödet omfattar slavens alla tillstånd, handlingar och egenskaper, till och med oförmågan och smartheten. Dessa två egenskaper är varandras motsatser. Den första egenskapen, oförmågan, medför nederlag och förlust. Den andra […]

Maka får inte gå på lektioner

Fråga: Makan ber maken om tillstånd att få gå på lektion om bara en gång i månaden. Maken går inte med på det. Vad råder ni oss? Svar: Gå inte ut utan hans tillstånd. Att hon går på lektion är rekommenderat och att hon lyder sin make är obligatoriskt, särskilt om hennes vistelse i hemmet […]

”Inget behov av tillbedjan”

Fråga: Är det tillåtet att be på följande sätt: ”Allâh! Du som känner till mitt tillstånd! Det räcker för att jag inte skall behöva fråga Dig.” Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Så säger de som förnekar tillbedjan och säger att tillbedjan är värdelös; om Allâh vill dig väl får du det och om Han […]

Dessa vill ta bort er från de lärde!

Fråga: Vi har en person i USA som ständigt påpekar att de lärda i det här landet – Saudiarabien – inte känner till muslimernas tillstånd i USA. Till följd därav skall vi inte acceptera deras utslag. Han upprepar dessa ord. Vad råder ni? Svar: De har kunskap om det som Allâh har uppenbarat och ger […]