21. Obligatoriskt att tiga, förbjudet att tolka

86 – Därtill är detta inget man behöver veta då ingen handling beror på det och inte heller är spekulationer kring det nödvändiga. Om det inte är obligatoriskt är det inte heller tillåtet på grund av flera orsaker. En orsak är att om det är tillåtet att tolka är det också tillåtet att tiga. I […]

Kallaren skall inte tiga

Fråga: Skall muslimen tiga i tid av prövningar? Svar: Hur skall han tiga? Han skall inte tiga. Han skall klarlägga saker och ting och kalla till Allâh. Han skall lära människorna och inte tiga.