Bad inte i tre år

Fråga: En man som inte har bett i tre år har ångrat sig. Skall han ta igen de missade bönerna? Svar: Han behöver inte ta igen de missade bönerna på grund av följande orsaker: 1 – Avsaknad bön är avfall från islam. Den som inte ber hädar enligt den övervägande åsikten som är grundad på […]

Då dör Satan

Allâh (´azza wa djall) sade: فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ ”Ge mig anstånd till den Dag då de skall återuppväckas.” Han svarade: ”Du skall vara bland dem som beviljas anstånd.”1 Det var alltså Satan som sade: فَأَنظِرْنِي ”Ge mig anstånd…” Det vill säga sinka mig och ge mig uppskov så att jag […]

Make spårlöst försvunnen

Fråga: En man reste iväg och blev spårlöst försvunnen. Får hans hustru gifta om sig efter sin vänteperiod? Svar: Nej. Hon skall ta sitt fall till den föreskrivne domaren. Han skall tillämpa alla moderna sätt för att efterlysa honom. Efter att hon har genomgått sin vänteperiod på fyra månader och tio dagar, efterlyser domaren honom […]