Bad inte i tre år

Fråga: En man som inte har bett i tre år har ångrat sig. Skall han ta igen de missade bönerna? Svar: Han behöver inte ta igen de missade bönerna på grund av följande orsaker: 1 – Avsaknad bön är avfall från islam. Den som inte ber hädar enligt den övervägande åsikten som är grundad på […]

Allmosan måste betalas omedelbart

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan någon månad för att myndigheterna skall motta den? Svar: Allmosan måste betalas omedelbart. Även skulden måste återbetalas omedelbart så länge den inte är tidsbegränsad eller omöjlig att återbetalas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den rikes försening är orättvis.”1 ”Betala tillbaka till Allâh. Allâh har mer […]