Allâhs kännedomar och beskådningar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bevara Allâh och Allâh skall bevara dig.”1 Det vill säga ditt religiösa och ditt jordiska liv, din familj och din egendom. Om någon säger att människor som bevarar Allâh – det vill säga Hans gränser – drabbas ändå av prövningar, säger vi att det medför bara att deras […]

Sudjûd på grund av läsning under förbjudna tider

Fråga: Är det föreskrivet att göra Sudjûd på grund av läsning (سجود التلاوة) under förbjudna tider? Svar: Ja. Ty det medföljer läsningen. Så som det är tillåtet att läsa under förbjudna tider är det likaså tillåtet att göra Sudjûd på grund av läsning. När han kommer till en sådan vers går han ned i Sudjûd.