Begravningsbön på förbjuden tid

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön på förbjuden tid då många människor ber den efter ´Asr? Svar: Ja, ty den förbjudna tiden efter ´Asr är lång varför sinkad begravningsbön kan medföra negativa följder. Alltså får begravningsbönen bes efter ´Asr och Fadjr då deras tider är lång. Liket ska inte sinkas. Begravningsbönen ska nämligen bes […]

8. Nattbönens tid

[10] Nattbönen börjar efter ´Ishâ’ och varar till Fadjr. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har utökat en bön åt er och det är Witr1. Be den mellan ´Ishâ’ och Fadjr.”2 [11] Om möjligt är det bättre att be den så sent som möjligt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som […]

Påverkar tiden utslag?

Fråga: Påverkar tiden utslag? Svar: Utslag som är byggda på bevis varierar inte beroende på tider. Men om den lärde utfärdar ett utslag utifrån egna omdömen och saknar uppenbara bevis och sedermera inser att han hade fel, ändrar han sitt utslag och anammar det övervägande och korrekta.

Tid och plats ändrar inte utslag

Fråga: Det sägs att utslag varierar beroende på tid och plats. Stämmer det? Svar: Nej. Utslag ändras inte. Utslag är baserade på Qur’ânen och Sunnah, alltid och överallt. Tid och plats ändrar inte utslag.

Missar Fadjr pga. slitsamt arbete

Fråga: En religiös yngling blir så trött på arbetet att han missar Fadjr i tid. Vad skall han göra? Svar: Han är skyldig att lämna arbetet som orsakar att han missar Fadjr i tid. Medlen har samma dom som målen. Om han vet att han ber i tid om han inte arbetar, blir han skyldig […]

Slutade be efter missfall

Fråga: En kvinna fick missfall innan den åttionde dagen. Utav okunnighet lät hon bli att be under den tiden. Måste hon ta igen de bönerna? Svar: Ja, det måste hon göra. Ty hon utelämnade dem oskäligt. Hon hade vare sig månadsperiod eller barnsäng. Be!

Bönetid går in i flygplanet

Fråga: En person befinner sig i ett flygplan när bönetiden går in. Hur skall han be om han fruktar att bönetiden skall gå ut? Svar: Om bönen kan slås ihop med nästa bön och planet hinner landa innan den andra tiden går ut, slår han ihop bönerna när planet har landat. Och om den andra […]

Sinkad bön pga. arbete

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på bönen så att dess tid går ut om orsaken är arbete? Svar: Det är förbjudet och otillåtet. Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1 Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastställde bönetiderna. Den […]

Vad är domen för att uttala avsikten inför bön?

Fråga: Vad är domen för att uttala avsikten inför bön och annan dyrkelse? Svar: Uttalad avsikt vad okänd på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs tid. Handlingen har alltså hittats på av folk. Därtill är den onödig. Ty avsikten ligger i hjärtat och Allâh (ta´âlâ) vet vad som finns i Hans slavars hjärtan. […]

Slösa inte bort din tid

Författaren vill att vi tar tillfället i akt och inte slösar bort vår tid. Om du vänjer dig vid att slösa bort din tid, kommer du inte klara av att måna om den och nyttas av den. Ty då har du vant dig vid lathet. Måhända undrar någon om du inte har rätt över dig […]

336. Vad är domen för att sorgehuset tar emot gäster i flera dagar?

Fråga 336: Numera är det vanligt att sorgehuset tar emot kondolerande gäster i minst tre dagar. De lyser upp platsen och hyr lokal för ändamålet. Vad är domen för det? Svar: Det är slöseri med tid och slöseri med pengar. Det är också uppvisning i innovation. Den handlingen var inte känd på Salafs (radhiya Allâhu […]

Då är det bäst för alla att be

Fråga 23: Lekmännen säger att det är bäst för kvinnan att be när samlingen har bett klart i moskén. Har det någon grund? Svar: Det är grundlöst. Precis som för alla andra är det bäst för kvinnan att be så fort tiden går in. Det enda undantaget är ´Ishâ’ som hon bör be efter den […]

Erinrad inledningsbön

Fråga: Om jag glömmer bort inledningsbönen och kommer på den först efter att ha läst Basmalah. Skall jag läsa den då? Svar: Nej. Den är bara rekommenderad. Bönen är giltig fastän den uteblir. Dess tid och plats är alltså förbi.

Återvänder till Minâ för att kompensera stening

Fråga: En vallfärdare lämnade Minâ efter två nätter varefter han insåg att hans stening den 12:e var fel. Följaktligen återvände han till Minâ på natten och stenade. Upphävs hans förtida avfärd på grund av hans återvändo till Minâ? Svar: Mannen som väljer att lämna Minâ i förtid och lämnar platsen innan solnedgång och sedan inser […]

Böneutrop efter utgången tid

al-Bukhârî sade: 35 – Kapitel om böneutrop efter att tiden gått ut 595 – ´Imrân bin Maysarah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss: Husayn berättade för oss, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från sin fader som sade: ”En natt reste vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa sade: ”Vad […]