Därför varar frigörelsens vänteperiod tre månadsperioder

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393) Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/140) De lärde har delade åsikter om den lösgjorda kvinnans (المختلعة) vänteperiod. Enligt majoriteten ska den vara tre månadsperioder, liksom den frånskilda kvinnans vänteperiod, förutsatt att hon får sin månadsperiod. Den åsikten delar bland andra Mâlik, Abû Hanîfah, ash-Shâfi´î, Ahmad och Ishâq bin Râhûyah […]

Den lösgjorda kvinnans vänteperiod

De lärda är oense om vänteperioden som skall genomgås av kvinnan som lösgör sig från sin make (المختلعة). Den övervägande åsikten är att hon skall vänta en enda månadsperiod. Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och al-Hâkim rapporterade via Ibn ´Abbâs som sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Thâbit bin Qays kvinna att vänta en […]

Är elegi jämmer?

Fråga: Är elegi (رثاء) jämmer över den döde? Svar: Nej, det är inget jämmer över den döde. Hassân bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) skrev elegier efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.