Markens torkning är dess rengöring

Publicerad: 19.10.07 Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Sharh Ighâthat-il-Lahfân (39) https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ighastah-15-11-1436-01.mp3 Tid: 9:30 Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Samma åsikt valde vår Shaykh (rahimahullâh).” FÖRKLARING Det vill säga Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Även han ansåg att jorden renas av sol och vind. Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Abû Qilâbah sade: ”Markens torkning är dess rengöring.”1 FÖRKLARING Det […]

18. En hyllning till al-Hamawiyyah

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420) Källa: at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 33 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Fri är Allâh från brister! Hur kommer det sig att varken sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon från Salaf sade åtminstone en gång att vi inte ska betro alla dessa […]

Vår tanke om Ibn-ul-Qayyim och Ibn Taymiyyah

Det gör ont att behöva säga att Qâdiyaniyyah kan främja sin omtalade villfarelse med hjälp av böcker skrivna av Ahl-us-Sunnahs imamer. Exempelvis skrev ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim ett långt kapitel gällande helvetets ändlöshet och tog upp sju åsikter i sakfrågan; han avfärdade allesammans frånsett två stycken: 1 – Ingen hedning kommer att lämna helvetet, men Allâh (´azza […]

Förtal av Ibn Taymiyyah är förtal av Salaf

Många människor tror att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra överensstämmande Salafiyyûn förbjuder att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav besöks. Det är lögn och påhitt. Lögnen är dock inte den första mot Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och dem. Alla som har läst Ibn Taymiyyahs böcker vet att han anser det vara föreskrivet och rekommenderat att […]

Vägledda Sûfiyyah

Fråga: Tillhör Ma´mar bin Ahmad al-Asbahânî de vägledda Sûfiyyah? Svar: Ja. Fråga: Hur kommer det sig att han associeras med dem när han var så bra? Svar: Förmodligen syftade Ibn Taymiyyah på de tidigare Sûfiyyah. De tidigare var avhållsamma och fromma, liksom al-Djunayd, Abû Sulaymân ad-Dârânî och Bishr al-Hâfî. De var kända för avhållsamhet, fromhet, […]

Unik bok om besök hos profetens grav

47 – ´Abdullâh bin ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att vallfärda och besöka min grav efter min död är som att besöka mig när jag lever.” Påhittad. Det finns andra hadîther om besök hos profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. as-Subkî har citerat dem allesammans i boken ”ash-Shifâ’” […]

Ryggknäckande argument

Till författarens dårskap och ignorans hör att han säger: ”Tawassul via Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra profeter, helgon och rättfärdiga människor, bön till dem om hjälp… är något som samfundet var enat om innan denne innovatör Ibn Taymiyyah dök upp på 700-talet1 och innoverade sin innovation.” Flera tidigare och ansedda […]

Månadscykelns varaktighet

De lärde är oense om månadscykelns kortaste respektive längsta varaktighet. Den korrekta åsikten är den som delas av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) som sade att varaktigheten är obegränsad. Så länge kvinnan upplever månadscykel så är den det ehuru den skulle vara kortare än ett dygn. Dock räknas inte oavbruten blödning som månadscykel. Enligt föreskriften såväl […]

ISIS har inget med salafism att göra

Det är fel att associera ISIS med Ibn Taymiyyah eller salafism. Vi accepterar inte det namnet. De kokar ihop olika citat här och där, men varken Qur’ânen eller Sunnah har något med dem att göra. Salafismen har ingenting med dem att göra. Ibn Taymiyyah har ingenting med dem att göra. Kallets imamer med Shaykh Muhammad […]

Så hittar terrorister sina bevisningar

Med större sannolikhet består de lärdes böcker av än fler oklarheter än vad som finns i Qur’ânen och Sunnah. Böcker består ju av människotal. Allâh (djalla wa ´alâ) prövade samfundet med att ha klara och mindre klara verser i Sin skrift, för att se om slavarna kommer att underkasta sig det oklara eller inte. Idag […]

Var stabil och strunt i avskummet

Följeslagarna, Ahmad bin Hanbal och Ibn Taymiyyah motiverar ärliga troende till att hålla sig till sanningen och vara stabila. De skadas varken av de förgjordas stora antal eller av de vägleddas låga antal. Samlingen utgörs av den som håller sig till sanningen om det så skulle handla om en enda person. Om alla enas om […]

Följer Ibn Taymiyyah blint

Fråga: En person följer Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs Fiqh-åsikter helt och fullt och säger att han följer honom blint. Hör detta till fördömd efterhärmning? Svar: Nej, inte om han inte vet och följer en lärd blint, som till exempel Shaykh-ul-Islâm. Ty Allâh sade: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte […]

Urin är som mjölk i spenen

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade: ”Allt det är tvångstankar och innovationer.” Jag talade med honom gällande pressningen och skakningen varvid han sade: ”Hadîthen är inte autentisk. Urin är som mjölk i spenen; om du låter den vara stannar den och om du mjölkar den droppar den.”1 Om du låter könet vara […]

Tio innovationer efter urinering

Många tvångstänkare gör tio saker efter urinering: pressar, skakar, harklar sig, går, hoppar, knyter, letar, fyller, täpper, lindar och klättrar. Vad pressen beträffar, så pressar de penisen hela vägen till ollonet. Visserligen har det rapporterats en hadîth i sakfrågan, men den är främmande och obekräftad. ´Îsâ bin Dâwûd återberättade från sin fader som berättade att […]

De kan läsa filosofiska böcker

Fråga: Vad är domen för att läsa filosofiska böcker för att känna till deras falskhet? Svar: Bara en stabil person kan läsa dem. Inga nybörjare eller studenter. Det är farligt. Bara stabila människor, förslagsvis Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim, kan läsa dem.

Han ursäktar inte Ibn Taymiyyah

Må Allâh benåda personen som talar vetenskapligt om de lärde, förtiger dem ömt, granskar deras uttalanden lugnt och sansat och förstår dem för att sedermera be om förlåtelse för dem och slutligen ursäkta dem. Annars vet han inte och inte heller vet han att han inte vet. För om du ursäktar de stora imamerna för […]

Ibn Taymiyyah och andra imamers insikt

Insikt (الفراسة) beror på två saker: 1 – Den insiktsfulles kvalitativa intellekt, skarpsinniga hjärta och fina smarthet. 2 – Tecken och bevis som den insiktsfulle använder sig av. När bäggedera finns i en person kan han knappt förfela. Och om de uteblir kan han knappt ha rätt. Och om den ena faktorn är stark till […]

Andetaget från Jemen

3367 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag känner den Nåderikes andetag komma därifrån”, och pekade mot Jemen. Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (7/60/6358). Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: ”Att andetaget kommer från Jemen bevisar hadîthens motiv, ty Jemen är inte speciellt relaterat till Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Men därifrån kommer folk […]

78. Är de lärde pressade av myndigheterna?

Fråga 78: Ni och era lärda bröder i detta land är Salafiyyûn. Ni råder makthavarna på ett föreskrivet sätt som har klargjorts av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dock finns det människor som kritiserar er för att inte fördöma synder öppet. Andra ursäktar er och säger att ni är pressade av landet. Vad säger […]

Därav Ibn Taymiyyahs upprepade al-Fâtihah

Under tiden jag vistades i Damaskus spenderade jag merparten av dagarna och många nätter tillsammans med Ibn Taymiyyah. Han brukade låta mig vara nära honom så att vi satt bredvid varandra. Jag brukade höra vad han läste och bad. Från gryningen till soluppgången läste han al-Fâtihah upprepande gånger. Tyst frågade jag mig själv varför han […]