Upplyft hand mot Svarta stenen

Fråga: Är det en eller två händer som tas upp i samband med Tawâfs inledning? Svar: Då man pekar mot Svarta stenen är det bara höger hand som ska lyftas upp.

Tal i mobiltelefon under Tawâf

Fråga: Vad är domen för att tala i mobiltelefon under Tawâf? Svar: Det är harmlöst: ”Tawâf runt Huset är en bön frånsett att ni talar under tiden.”1 Det är tillåtet, men man ska inte tala mycket utan endast vid behov. 1Ibn Hibbân (3836).

Alltid två Raka´ât efter Tawâf

Fråga: Bes två Rak´ât efter varje Tawâf? Svar: Ja. Det är rekommenderat att be två Rak´ât efter varje Tawâf, oavsett om den är rekommenderad eller obligatorisk.

Tawâf-ul-Ifâdhah saknar utgångstid

Fråga: Är det giltigt att skjuta upp Tawâf-ul-Ifâdhah till Muharram? Svar: Ja, det är giltigt. Tawâf-ul-Ifâdhah börjar efter midnatten till den 10:e och har ingen utgångstid. Den är giltig oavsett när den utförs, förutsatt att vallfärdaren inte är intim med sin hustru; först måste han utföra Tawâf-ul-Ifâdhah.

Även Makkah-bor gör Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: En man bor och arbetar i Makkah. Efter sin vallfärd reste han till Tâ’if för att besöka sina föräldrar. Var han ålagd att utföra Tawâf-ul-Wadâ´ först? Svar: Han är tvivelsutan ålagd att utföra Tawâf-ul-Wadâ´.

Återvänder till Minâ på småtimmarna

Fråga: Natten till den 11:e bad jag ´Ishâ’ i Minâ. Därefter begav jag mig till Heliga moskén för att utföra Tawâf-ul-Ifâdhâh. På grund av den stora folkmassan kom jag inte tillbaka till Minâ förrän två timmar innan gryning. Vad åligger mig? Svar: I och med att du återvände de två sista timmarna, tillbringade resten av […]

Lämnar Minâ den 11:e

Fråga: Vad gäller personen som utav okunnighet lämnar Minâ den 11:e? Svar: Hans vallfärd är ofullbordad. Han måste sona för att ha utelämnat steningen den 12:e och övernattningen natten till den 12:e och för att ha gjort Tawâf-ul-Wadâ´ i förtid.

Handlar presenter efter Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: Efter Tawâf-ul-Wadâ´ går vissa människor ut för att handla presenter till nära och kära… Svar: Saker till resan är inga problem ehuru de skulle köpas efter Tawâf-ul-Wadâ´. Samma sak gäller om man skulle handla mat eller något annat till resan. Det är inga problem. Däremot ska Tawâf-ul-Wadâ´ upprepas om man har handlat något i […]

Tawâf i rullstol och bil

Fråga: Får den förmögne göra Tawâf i rullstol? Svar: Det är harmlöst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Tawâf på sitt riddjur. När människorna började trängas runtom honom, satte han sig på sitt riddjur. Dels för att de skulle se honom, dels för att undvika trängsel. Det är alltså tillåtet att utföra Tawâf och […]

Glömde raka huvudet efter Sa´y

Fråga: En man som utförde ´Umrah glömde raka huvudet efter Tawâf och Sa´y varefter han tog på sig sina vanliga kläder. Därefter kom han på att han glömt raka huvudet. Vad åligger honom nu? Svar: När han kom på det blev han skyldig att ta av sig kläderna, byta om till Ihrâm och raka huvudet. […]

Tawâf och Sa´y med parfym på Ihrâm

Fråga: En person gjorde Tawâf och Sa´y med rester av parfym på hans Ihrâm som han inte hade tvättat bort. Är hans handling giltig eller måste han sona? Svar: Om han inte visste om det, är han inte ålagd något. Om det skedde avsiktligt måste han sona. Antingen slaktar han ett lamm, föder sex fattiga […]

Utelämnade Tawâf med spädbarn

Fråga: För flera år sedan vallfärdade jag med två spädbarn. På grund av den stora folkmassan under Tawâf-ul-Ifâdhah fruktade jag för dem varför jag inte fullbordade Tawâf med dem och följaktligen inte heller deras vallfärd, trots att jag gick in i Ihrâm å deras vägnar. Vad ska jag göra nu? Svar: Du måste fullborda vallfärden. […]

Förmögen åker vagn under Tawâf

Fråga: På grund av trängsel väljer förmögna människor att köras i vagn under Tawâf. Är deras Tawâf giltig? Svar: Ja. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) red samtidigt som han klarade av att gå. Det är alltså tillåtet att färdas i den situationen.

Ka´bah och Zamzam pratar med Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

En dag satt jag och tittade på Ka´bah som frågade mig om jag ville göra Tawâf med den. Samtidigt frågade Zamzam mig om jag ville dricka mig full på dess vatten. Den ville ha kontakt med en troende. Frågorna var muntliga och hörbara. På grund av deras väldiga position hos Sanningen fruktade jag att avskärmas […]

Tron gagnar inte utan bön

Fråga: Vissa menar att den som saknar handlingar till fullo lämnar tron men att det inte fordrar att han inte gagnas av den grundläggande tron och trosbekännelserna. Enligt dem gagnas han av dem lik vallfärdaren som mister vistelsen i ´Arafah som utgör en av vallfärdens pelare; han gagnas ju av de andra pelarna. Vad säger […]

Är tvagning ett villkor för giltig Tawâf?

Fråga: Är tvagning ett villkor för giltig Tawâf? Svar: Ja. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tawâf runt Huset är en bön frånsett att ni talar under tiden.”1 Att Tawâf är bön betyder att handlingen kräver rent tillstånd. 1Ibn Hibbân (3836).

Så skall gravdyrkarna behandlas enligt as-San´ânî

Måhända säger du att om dessa gravdyrkare är avgudadyrkare måste de även bekämpas och bemötas liksom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bemötte avgudadyrkarna. Den åsikten delar förvisso en grupp imamer. Enligt dem måste dessa människor först och främst kallas till Tawhîd. De måste få det klargjort att deras dogm är avguderi och att […]

Därför är videoinspelad dyrkelse tillåten

Om flickleksaker är tillåtna i pedagogiskt syfte, har viktigare bilder än mer rätt att vara tillåtna. Exempel på sådana bilder är de som används till ID-kort, pass och annat som gagnar hela samfundet. Detsamma säger jag om videoinspelningar. Om videokameran bara hade kunnat nyttjats till att lära vissa muslimer viss dyrkelse som de bara kan […]