Vallfärdade utan Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: Vad är domen för att vallfärda utan Tawâf-ul-Wadâ´? Svar: Han måste sona. Tawâf-ul-Wadâ´ är ju en av vallfärdens plikter. Den som utelämnar en plikt måste sona. Alltså skall han slakta ett lamm och fördela det bland Harams fattiga och se till att inte äta något av det.