Tasbîh-bönen är obekräftad

413 – Jag hörde min fader säga: ”Mig veterligen är ingenting bekräftat angående Tasbîh-bönen. De lärde har delade åsikter om dess berättarkedja. Mig veterligen är den inte bekräftad.” Förmodligen försvagade han ´Amr bin Mâlik an-Nukrî.

21. Syftet med äktenskapet

20 – Syftet med äktenskapet Båda makarna ska avse kyskhet och avhållsamhet från synder. Deras samlag medför belöning i form av välgörenhet baserat på Ubayys (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâhs sändebud! De rika har tagit alla belöningar. De […]

Så skall imamen påminnas

Fråga: Är det föreskrivet att påminna imamen för att korrigera bönen? Exempelvis säger jag till honom om han glömmer Sudjûd: وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ”Och fall ned på ditt ansikte tillsammans med dem som faller ned i tillbedjan.”1? Svar: Om du säger något ur Qur’ânen, så är det harmlöst. Allt annat tal är otillåtet. Fråga: Får […]

Takbîr efter Taslîm

Fråga: Direkt efter Taslîm säger vissa bedjande: الله أكبر ”Allâh är större.” innan bön om förlåtelse. Är det föreskrivet? Svar: Nej. Takbîr efter Taslîm är inte föreskrivet. Vad som är föreskrivet är erinran om Allâh i form av Tahlîl, Tahmîd och Tasbîh. Det är det som har bevisats.