Islams tre kättare

Ibn-ul-Djawzî sade: ”Islams kättare är tre: Ibn-Râwandî, Abû Hayyân at-Tawhîdî och Abûl-´Alâ’ al-Ma´arrî. Den värste mot islam var Abû Hayyân, ty de två andra var konkreta till skillnad från honom.” Han var elev till ´Alî bin ´Îsâ ar-Rummânî. Jag läste honom högakta ar-Rummânîs i vilken han hyllar al-Djâhidh. Titta bara på hyllaren och den hyllade! […]

Lev måttligt, lev enligt Sunnah

al-Djunayd sade: ”Vi har inte antagit Tasawwuf via tissel och tassel utan via hunger, utelämnat jordeliv och avsaknad bekvämlighet.” Bra sagt. Dock syftar han på merparten av bekvämligheten, onödigt jordeliv och måttlig hunger. Att likt munkar hungra överdrivet och förkasta allt jordiskt och bekvämligheter som måltider, sömn och familj, utsätter bara personen för stora prövningar […]

Sûfiyyahs matvanor – förr och nu

Hur mycket har inte Sûfiyyahs och asketernas metod förstört av kropp och religion! Lekmän har bättre tankar om dem än vad de har om de lärde. Om de ångrar sig och börjar följa dem, befaller de dem att leva knapert. Deras fysik försvagas och deras intellekt förändras. De utsätter sig för sjukdomar som till och […]

Dagens sagoberättare

1681 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När israeliterna gick under började de berätta berättelser.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3705) och Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (4/362) från Abû Ahmad az-Zubayr: Sufyân underrättade oss, från al-Adjlah, från ´Abdullâh bin Abîl-Hudhayl, från Abûl-Hudhayl, från Khabbâb, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Berättarkedjan […]

Sûfiyyah varierar

Fråga: Varierar Sûfiyyah? Svar: Absolut. Vissa Sûfiyyah är extrema till skillnad från andra. Däremot är allt villfarelse – Tasawwuf är villfarelse. Det är inte från islam. Men vissa hamnar i otro medan andra hamnar i synder. Annars är det självklart att Tasawwuf är innovation och villfarelse.

All Tasawwuf är innovation

Fråga: Är Sûfiyyah uppdelade i extrema och måttliga? Svar: All Tasawwuf är villfarelse. Vissa former är dock värre än andra. Annars är allt det villfarelse. Ty det är innoverat.