Du är vårt hopp

Fråga: Vad är domen för att säga till en person: ”Du är vårt hopp.” (أنت أملنا)? Svar: Det beror på avsikten. Om de menar att personen räcker för att de skall uppfylla sina önskningar, så är det falskt sagt och avguderi. Och om det sägs utav god tanke om personen, så är det okej.

Oro inför framtiden

Fråga: Anses man ha dålig tanke om Allâh om man förväntar sig en dålig framtid? Svar: Ja. Förvänta dig inte det dåliga, förvänta dig det bra. Ha god tanke om Allâh. Allâh är mot dig utifrån din goda tanke om Honom.