51. Allah talar och vi talar

Skapelsen talar och Allâh (´azza wa djall) talar. Skapelsen hör och Allâh (djalla wa ´alâ) hör. Skapelsen ser och Allâh (djalla wa ´alâ) ser. Men Allâhs egenskaper är typiska för Honom och skapelsernas egenskaper är typiska för dem. De liknar inte varandra. Skapelsernas egenskaper är skapade till skillnad från Hans egenskaper som är oskapade och […]

Som att dyrka en staty

Abû Dâwûd sade: En pålitlig person berättade för mig: ”Hârûn bin Ma´rûf sade: ”Jag drömde att en man sade till mig: ”Den som föredrar hadîth framför Qur’ânen skall straffas.” Jag trodde att jag skulle bli blind på grund av det.” Hârûn al-Hammâl sade: Jag hörde Hârûn bin Ma´rûf säga: ”Den som påstår att Qur’ânen är […]

Två sorters hycklerier

Muslim sade: 59 – Yahyâ bin Ayyûb och Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss: Abû Suhayl Nâfi´ bin Mâlik bin Abî ´Âmir underrättade mig, från sin fader, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, […]