78. Stora syndare är inte otrogna

Publicerad: 19.10.03 Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî Källa: Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 141 Tillika ska tjuven handhuggas. Om han hade avfallit till följd av sin stöld skulle han avrättats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ändrar sin religion ska ni avrätta.”1 Att föreskrivna bestraffningar tillämpas på tjuvar, äktenskapsbrytare, […]

Bedrägeri mot oss

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd: Jag frågade Ahmad om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som bedrar oss tillhör inte oss, och den som bär vapen mot oss tillhör inte oss.”1 Han svarade: ”Det är i […]

Ungdomarnas prövning

Fråga: Vissa ungdomar gör Takfîr på alla meningsmotståndare. Vad säger ni om det? Svar: Det är, som den ädle Shaykh Ibn ´Uthaymîn sade, ungdomarnas prövning. Ungdomarna har prövats med att jäkta till att beskylla andra för otro, innovation och villfarelse och spekulera i folks heder. Det verkar som att de bara anser det vara förbjudet […]

Oskyldigt anklagade pga. idiotisk terrorism

Vi lever ett tryggt liv i vårt land. Enligt gärningsmännen var dessa plötsliga sprängattentat först avsedda mot självaste otron. Sedermera har de eskalerat och gör numera ingen skillnad på tryggade människor och fotgängare på gatan. Alltså har illdåden blivit oerhört farliga varför olika samhällsgrupper måste samarbeta för att klarlägga ondskan och samarbeta med myndigheterna för […]

Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande… Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och […]

Djahmiyyahs svansar

753 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber […]

Så behandlas kontroversiella sakfrågor

Fråga: Låt säga att vi befinner oss i ett land där de lärde inte gör Takfîr på icke-bedjaren. Ska man inte tvätta honom och be begravningsbönen för honom när han dör? Svar: Den som anser att han är otrogen ska inte be för honom. Den som inte gör det får be för honom. Så ska […]

Utebliven Takfîr på otrogna är otro

Vissa sade att den som inte gör Takfîr på de turkiska avgudadyrkarna och gravdyrkarna, liksom Makkahs invånare som dyrkade fromma människor1, lämnade Tawhîd till förmån för avguderi och bytte ut Sunnah mot innovationer, är själv avgudadyrkare ehuru han hatar och avskyr deras religion och älskar islam och muslimerna. Ty den som inte gör Takfîr på […]

Imam gör ej Takfîr på gravdyrkare

Fråga: Vad är domen för bönen bakom en person som inte gör Takfîr på gravdyrkare? Svar: Det ska inte bes bakom honom. Den som inte gör Takfîr på dem är lik dem, ty han tillåter deras handling.

Dahlâns magstarka lögner mot Ibn ´Abdil-Wahhâb

Dahlân sade: ”Att vissa lärde skall ha godkänt [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] an-Nadjdîs handlingar då han samlade alla beduiner till bön, förbjöd dem oförskämdheter och rövarstråt och kallade till Tawhîd var fel gjort eftersom det gav människorna ett skäl att tänka väl om honom. Inte visste de att han hade gjort Takfîr på 600 år av […]

Dahlâns lögn om Ibn ´Abdil-Wahhâbs syn på länder

Dahlân ljög1 om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb när han beskyllde honom för att göra Takfîr på muslimska länder och sade: ”Han betraktade muslimernas länder som ursprungliga hädares länder.” Det är lögn och ljug. Mig veterligen säger ingen muslim det, än mindre de lärde och religiösa. Alla är enade om att muslimska länder är islamiska, oavsett […]

Dahlâns lögn om Ibn ´Abdil-Wahhâbs syn på oliktänkare

Dahlân ljög1 om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb när han beskyllde honom för att göra Takfîr på alla som inte höll med honom. Han sade: ”Han gjorde Takfîr på hela samfundet, lärda som olärda, varpå han bekrigade alla som inte höll med honom.” Detta bevisar en hänsynslös lögn och en fullkomlig oförskämdhet. Hadîthen säger: ”Till det […]

Som Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb hade samma metodik som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim. Han kallade folket till Sunnah, vilket är ett berömvärt kall. Allâh vägleder och ärar av Sina slavar den Han vill till det. Om någon soldat i Shaykhens armé gjorde något som går emot Sunnah i kallets namn, som Takfîr på folk […]

Lekmannens Takfîr

Fråga: Många så kallade Salafiyyûn anser att endast de lärde kan fastställa bevis. Med andra ord gör lekmannen inte Takfîr på personen som uttalar sig hädiskt. Svar: Fastställning av bevis är en relativ fråga. Fråga: Måste lekmannen göra Takfîr på personen som faller i otro? Svar: Om det är bekräftat att personen hädar, gör han […]

Skonade pga. berusning

De lärde har sen gammalt delade och kända åsikter om Ibn ´Arabî och Mansûr. Sett till deras från föreskriften avvikande utlåtanden och tillstånd vågade flera lärde göra Takfîr på båda två. En av dem var Imâm och ´Allâmah ash-Shawkânî (rahimahullâh) i boken ”as-Sawârim al-Hidâd al-Qâti´ah li A´nâq Maqâlât Arbâb-il-Ittihâd”. Där avvisade han Ibn-ul-Fâridh, Ibn ´Arabî, […]

Sûfiyyahs ar-Rûmî gör Takfîr på oliktänkare

al-Aflâkî sade: ”Shaykh Awhad-ud-Dîn al-Khawa’î frågade vår mäster Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî: ”Vem är otrogen?” Vår mäster svarade: ”Visa mig den troende så att den otrogne kan klargöras.” Shaykh Awhad-ud-Dîn sade: ”Du är den troende.” Då sade vår mäster: ”I det ögonblicket är alla våra oliktänkare otrogna.”1 Vad som understryker ar-Rûmîs Takfîr, våld och dråp på oliktänkare […]

När de ser en person kalla till Tawhîd

Från Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb till de muslimer som nås av detta brev… Allâh (ta´âlâ) sade: وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ”Och vad angår dem som vill tvista om Allâh efter det att Han har bejakats, får de se sina argument underkända inför […]

Shî´ahs al-Kishshî erkänner jude som sektens grundare

Vissa nämner att ´Abdullâh bin Saba’ var jude som konverterade till islam och visade lojalitet mot ´Alî. Som jude brukade han överdriva med att Yûshû´ är Mûsâs efterträdare. Efter hans konversion till islam sade han samma sak efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död om ´Alî. Han var den förste som blev känd […]

Är Ashâ´irah ens muslimer, än mindre Ahl-us-Sunnah?

Ashâ´irah säger att Qur’ânen är ett uttryck av Allâhs tal, inte att den är Allâhs tal som har sagts av Honom. Därmed avviker de från Qur’ânen och Sunnah. Han (ta´âlâ) sade: يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ”De vill alltså ändra på Allâhs ord.”1 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ […]