Mellan Iqâmah och bön

Fråga: Jag har märkt att många bedjare tar upp händerna i åkallan efter att böneutroparen läst Iqâmah och innan Takbîr. Har det rapporterats? Svar: Det är grundlöst. Det har inte rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste något mellan Iqâmah och bön. Inte heller har det återberättats att han lyfte upp händerna i […]

Inget att bråka om

Fråga: Om jag ser en person inte ta upp händerna i samband med Takbîr i begravningsbönen. Ska jag upplysa honom? Svar: Tala om för honom att det är bättre att ta upp händerna. Gör det vänligt. Var inte hård eller fördömande. Berätta för honom att det är bättre att ta upp händerna och att Salaf […]

Upplyftning av händer under begravningsbönens Takbîr

Fråga: Finns det bevis för upplyftning av händer i samband med varje Takbîr under begravningsbönen? Svar: Ja. Följeslagarna och Salaf gjorde så. Det hör till Takbîrs etiketter. Det finns bevis för upplyftning av händer under obligatoriska och frivilliga böner – och denna bön är som de.

Det läses efter första Takbîr

Fråga: Läses ett kapitel efter al-Fâtihah efter begravningsbönens första Takbîr? Svar: Nej. Det finns inget bevis för det. Det enda som har rapporterats är al-Fâtihah.

Det sägs efter fjärde Takbîr

Fråga: Läses någon bön efter begravningsbönens fjärde Takbîr, liksom: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنـا بعـده و اغفر لنا و له ”Allâh! Beröva oss inte hans belöning och pröva oss inte efter honom.”? Svar: Nej. Det enda som har rapporterats efter fjärde Takbîr är Taslîm. Bara Taslîm kommer på tal efter fjärde Takbîr.

Förbjudet att fortsätta be i orent tillstånd

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Viktigt med raka rader

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Ibn ´Umars skägg och begravningsbön

Fråga: Det är allom bekant att ni anser att ett skägg inte får vara längre än ett grepp. Samtidigt anammar ni inte Ibn ´Umars lyftning av händer i samband med Takbîr i begravningsbönen? Är inte det motsägelsefullt? Svar: Det är inte samma sak. I det första exemplet har vi ett uttalande från sändebudet (sallâ Allâhu […]

21. Syftet med äktenskapet

20 – Syftet med äktenskapet Båda makarna ska avse kyskhet och avhållsamhet från synder. Deras samlag medför belöning i form av välgörenhet baserat på Ubayys (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâhs sändebud! De rika har tagit alla belöningar. De […]

Takbîr i otroget land

Fråga: Hur läser man Takbîr natten till ´Îd om man bor i otroget land och riskerar att störa befolkningen? Svar: Om han stör befolkningen får han läsa Takbîr lågmält. Han ska läsa Takbîr och praktisera Sunnah utan att störa andra. Annars finns det risk att de förbjuder honom det eller besvärar honom. Han får göra […]

Okunnighet om bön innebär okunnighet om tvagning

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När du reser dig upp för att förrätta bönen, skall du två dig väl. Därefter skall du ställa dig mot Qiblah och göra Takbîr. Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen…”1 Han sade så trots att han inte såg honom två sig. Ty den som är […]

Takbîr efter Taslîm

Fråga: Direkt efter Taslîm säger vissa bedjande: الله أكبر ”Allâh är större.” innan bön om förlåtelse. Är det föreskrivet? Svar: Nej. Takbîr efter Taslîm är inte föreskrivet. Vad som är föreskrivet är erinran om Allâh i form av Tahlîl, Tahmîd och Tasbîh. Det är det som har bevisats.