21. Syftet med äktenskapet

20 – Syftet med äktenskapet Båda makarna ska avse kyskhet och avhållsamhet från synder. Deras samlag medför belöning i form av välgörenhet baserat på Ubayys (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâhs sändebud! De rika har tagit alla belöningar. De […]

Takbîr efter Taslîm

Fråga: Direkt efter Taslîm säger vissa bedjande: الله أكبر ”Allâh är större.” innan bön om förlåtelse. Är det föreskrivet? Svar: Nej. Takbîr efter Taslîm är inte föreskrivet. Vad som är föreskrivet är erinran om Allâh i form av Tahlîl, Tahmîd och Tasbîh. Det är det som har bevisats.