25. Täckelset blev obligatoriskt innan ´Îd-påbudet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 74-76 2 – Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade också: ”Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade anlänt till Madînah, samlade han ihop Hjälparnas kvinnor i ett hus och skickade dit ´Umar bin al-Khattâb. ´Umar ställde sig vid dörren och hälsade till dem och […]

Konvertit vågar inte täcka sig

Fråga: En brittisk kvinna har konverterat till islam och fruktar sin fader om hon tillkännager sin konversion till islam. Hon befarar att han skall misshandla och skada henne. Får hon utelämna täckelset och dölja sin konversion? Svar: Om hon inte förmår lämna sin fader, får hon undanhålla sin konversion till dess att hon förmår göra […]