Tvättning av gamling

Fråga: Om en kvinna är gammal och lider av demens. Får andra kvinnor se hennes blygd när de tvättar henne? Svar: Nej. De får täcka hennes blygd, föra in händerna under täckelset och rena henne. Blygden måste täckas.

Muhrim råkar täcka huvudet

Fråga: Vad åligger en Muhrim som råkar täcka sitt huvud utav glömska? Svar: Han får ta bort täckelset. Han är inte ålagd något annat: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1 12:286

10. Makarnas gemensamma bad

9 – Makarnas gemensamma bad Det är tillåtet för makarna att bada tillsammans, ehuru de är nakna. Det finns flera hadîther i ämnet däribland: 1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) badade ur en och samma balja [vari våra händer skopade]. Han hann före mig varvid […]

Hon är otillräckligt täckt

Fråga: Vad är domen för att kvinnans ytterplagg (عباءة) läggs på axlarna? Svar: Ytterplagget skall inte läggas på axlarna, det skall läggas på huvudet och sträcker sig ned till fötterna. Så skall hon gå ut. Hon skall inte lägga det på axlarna. Det täckelset är otillräckligt.

Frisörska klipper inte otäckta kvinnor

Fråga: En frisörska klipper andra kvinnor i deras hem. Hon klipper dock bara täckta kvinnor och inte andra. Gör hon rätt? Svar: Det är bra att hon uppmanar till täckelse och tjänar enbart de täckta. Det är ett samarbete om fromhet och gudsfruktan. Klipp inte otäckta kvinnor. I så fall samarbetar ni om synd och […]