Zakât-ul-Fitr för icke-bedjande

Fråga: Jag är från Ryssland. Min syster fastar bara vissa dagar i Ramadhân och ber inte alls. Ska Zakât-ul-Fitr betalas för henne? Svar: Den som inte ber är inte muslim varför dennes allmosa är ogiltig. Ty hon ber inte. Bönen kommer före allmosan.

Allmosa till di-modern och di-systern

Fråga: Får man betala allmosa till di-modern och di-systern? Svar: De har rätt till allmosa om de tillhör allmosans berättigade målgrupper. Ty det är inte obligatoriskt att försörja di-modern och di-systern. De får som sagt erhålla allmosa förutsatt att de är berättigade.

Han skall förbjuda alla

Fråga: Får flickans förmyndare förbjuda henne att resa utan Mahram? Svar: Klart. Han skall förbjuda sin dotter, syster, moder och alla andra kvinnor som han är Mahram till att resa utan Mahram.