Våra förfäders bönhörda böner

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250) Källa: Fath-ul-Qadîr (1/446) Allâh (´azza wa djall) sade: ”لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا […]

Tre orättvisor

Det finns tre sorters orättvisor: 1 – En orättvisa förlåts inte av Allâh, nämligen avguderi: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ”Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1 2 – En orättvisa förbises inte alls av Allâh, nämligen […]

Små innovationer leder till stora innovationer

ad-Dârimî sade: al-Hakam bin al-Mubârak underrättade oss: ´Amr bin Yahyâ underrättade oss: Jag hörde min fader berätta från sin fader som sade: ”Vi brukade sitta utanför ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) dörr innan Fadjr så att vi kunde följa honom till moskén. En gång kom Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) och sade: ”Har […]

Varken otrogen eller troende

Fråga: Anser Mu´tazilah att muslimen som faller i större synder i jordelivet är troende till skillnad från Khawâridj? Svar: Khawâridj skiljer sig åt från Mu´tazilah. Mu´tazilah anser att den som faller i en stor synd lämnar tron utan att hamna i otro. Han är alltså varken otrogen eller troende utan syndig. Khawâridj anser dock att […]

Fastans tre nivåer

Fastan har tre nivåer: 1 – Den allmänna. 2 – Den särskilda. 3 – Den särskilt särskilda. Den allmänna fastan handlar om att förhindra magen och könet från frestelser. Den särskilda fastan handlar om att sänka blicken och akta tungan, händerna, benen, hörseln, synen och alla andra kroppsdelar från synder. Den särskilt särskilda fastan handlar […]

Parfymförsäljaren och smeden

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det fina umgänget är som parfymförsäljaren. Om han inte ger dig något får du i alla fall känna doften av honom. Det dåliga umgänget är som smeden. Om han inte bränner dina kläder får du i alla fall hans rök på dig.”1 Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Profeter har inget tålamod med synder

Allâh (´azza wa djall) sade: قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ”Han svarade: ”Du kommer inte att ha tålamod med mig!”1 Det sade Khadhir. Han sade så eftersom han visste att Mûsâ skulle se synder, och profeter härdar ju inte med synder. Därefter förklarade han skälet till hans uteblivna tålamod och sade: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى […]

36. Därför vägleder och vilseleder Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 34 – Han vägleder den Han vill. Han skyddar och skonar utav favör. Han vilseleder, försakar och prövar rättvist. FÖRKLARING Allâh (subhânah) vägleder och vilseleder den Han vill. Allt sker enligt Hans bestämmelse och öde. Han vägleder den Han vet förtjänar vägledning, månar om den och anammar den. I så […]

373. Är straffet i graven konstant?

Fråga 373: Är straffet i graven konstant? Svar: Den otrogne kan inte alls erhålla någon lycksalighet varför hans straff är konstant. Beträffande den syndige troende, så straffas han utmed sina synder. Måhända är hans synder färre än vad hans vistelse i graven gravar varför hans straff avtar.

13. Följeslagerskan som begrundades av profeten

Hadîthen stärks ytterligare av att många kvinnor på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid visade ansikte och händer i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro utan att han fördömde dem för det. Det finns flera bevis för det. Härmed lyder några jag kan komma på i skrivande stund: 3 – Sahl bin Sa´d […]

21. Syftet med äktenskapet

20 – Syftet med äktenskapet Båda makarna ska avse kyskhet och avhållsamhet från synder. Deras samlag medför belöning i form av välgörenhet baserat på Ubayys (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâhs sändebud! De rika har tagit alla belöningar. De […]

358. Är det tillåtet att nämna den dödes synder?

Fråga 358: När en syndig person dör tar vissa människor upp hans synder ehuru hadîthen säger: ”Förtala inte de döda. De har anlänt till vad de har gjort.”1 Har de handlat syndigt? Svar: Om syftet är att förtala och belacka den döde, så är det inte tillåtet. Om syftet är att varna för hans handlingar […]

Specifikt för irakier

Öst, höglandet och liknande i hadîthen syftar på Irak som ligger öst om Madînah. Det klargörs ytterligare då det nämns i vissa hadîther att han pekade mot Irak. al-Khattâbî sade: ”Den som är i Madînah har sitt Nadjd från Iraks håll med omnejd. Det räknas som öst om Madînah. Nadjd står för upphöjd mark medan […]

2. Ödets natt och dess fastställelse

[2] Den bästa natten är Ödets natt baserat på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som [lyckas] be under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”1 [3] Enligt den mest överväldigande åsikten infaller Ödets natt natten till den 27 Ramadhân. De flesta hadîther påpekar det. En av […]

6. Femte beviset från Sunnah för Allâhs händer

5 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det första som Allâh (´azza wa djall) skapade var pennan. Han tog tag i den med Sin högra hand – och båda Hans händer är högra – och skrev ned allt som skulle hända av rättfärdiga handlingar och […]

Resenär skall inte fasta frivillig fasta

I Sunan-böckerna finns en hadîth som förmenar fasta på ´Arafah-dagen i ´Arafah och dess kedja är helt okej1. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”2 Om det är bättre för resenären att inte fasta obligatorisk fasta, gäller det än mer frivillig fasta. Den som fastar ´Arafah-dagen […]

14. Ahl-us-Sunnah tillåter varningar för Ahl-ul-Bid´a

34 – De tror på att Allâh (ta´âlâ) skapade djävlarna för att viska till människorna, lura dem och bedra dem och att Satan slår dem med vansinne med sina beröringar. 35 – På jorden förekommer magi och magiker. Det är otro att utöva magi och anse att den kan gagna och skada utan Allâhs tillstånd. […]

Förlåts mindre avguderi?

Fråga: Allâh [Islamic phrases=”Subhanahu wa Ta’ala”]a[/Islamic] sade: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ”Allâh förlåter inte att det avgudas med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1 Gäller det både större och mindre avguderi eller bara större avguderi? Svar: Möjligtvis är mindre avguderi exkluderat. Det […]

12. Profeternas rädsla för villfarelse

Allâh (´azza wa djall) sade: الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ”De som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De kan känna sig trygga; de har funnit den rätta vägen.”1 Det är tron. Den tron inkluderar rädsla för Allâh, längtan efter Allâh, högaktning av […]

Blott en rak och rätt väg

Allâh (subhânah) sade: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ”Detta är Min raka; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad Han befaller er så att ni fruktar Honom.”1 Allâhs raka väg är den […]