79. Vi beskyller inte stora syndare för otro

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 142 Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: 18 – Vi beskyller ingen som ber mot Qiblah för otro till följd av deras synder. Deras hemligheter anför vi Allâh (´azza wa djall). FÖRKLARING Detta avvisar Khawâridj. Han sade: ”Deras hemligheter anför vi Allâh (´azza […]

Var som Âdams son

Publicerad: 19.10.04 Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774) Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/61-62) Allâh (´azza wa djall) sade: لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag […]

78. Stora syndare är inte otrogna

Publicerad: 19.10.03 Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî Källa: Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 141 Tillika ska tjuven handhuggas. Om han hade avfallit till följd av sin stöld skulle han avrättats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ändrar sin religion ska ni avrätta.”1 Att föreskrivna bestraffningar tillämpas på tjuvar, äktenskapsbrytare, […]

75. Muslimska syndare enligt Ahl-us-Sunnah

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: 17 – Det är upp till Allâh (´azza wa djall) vad Han skall göra med stora syndare. FÖRKLARING Det är upp till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vad Han skall göra med troende som hamnar i synder: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن […]

10. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

61 – ´Abdus-Samad bin ´Alî berättade för oss: Dja´far bin Ahmad bin al-Khalîl underrättade oss: ´Abdus-Salâm bin ´Âsim underrättade oss: Abû Zuhayr underrättade oss: Djâbir bin Yahyâ al-Hadhramî underrättade oss, från Abû Ishâq, från al-Agharr, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî: ”Jag vittnar att de sade och de vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

Det islamiska landet enligt Ibn Taymiyyah

Att ett land är otroget, islamiskt eller syndigt är ingenting oföränderligt. Ett land får dess benämning efter sina invånare. Ett land som bebos av troende och gudsfruktiga människor är islamiskt där och då. Ett land som bebos av otrogna är otroget där och då. Ett land som bebos av syndare är syndigt där och då. […]

Avvisning av panteistiska argument

Det skall sägas till dem: Om inte Allâh är ovanför tronen i den bemärkelsen som särskiljer tronen utan överallt, så säg att Han är under jorden och himlen och ovanför dem; alltså under lågheten och över högheten så att saker och ting är under Honom. Det är förvisso motsägelsefullt. Och om de argumenterar med Hans […]

8. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

59 – Abûl-Aswad ´Ubaydullâh bin Mûsâ bin Ishâq al-Ansârî och Ahmad bin Kâmil berättade för oss: Muhammad bin Sa´d al-´Awfî underrättade oss: Min fader underrättade mig: Sulaymân bin Qarm underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Sa´îd al-Khudrî och Abû Hurayrah som vittnade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]

Döda som får förtalas

al-Bukhârî sade: 1393 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-A´mash, från Mudjâhid, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Förtala inte de döda. De har anlänt till vad de har gjort.” Hadîthen har brukats som bevis för att allt förtal av döda är […]

Skillnad mellan syndare och syndare

Fråga: Finns det någon skillnad mellan personen som anser en synd vara lovlig och en som vidhåller synd? Svar: Ja. Han som anser en synd vara lovlig riskerar att häda. Den andre är mildare, men även han riskerar att straffas och förlora sin insikt och sitt förstånd.

12. Profeter revolterade inte mot myndigheter

Ibrâhîm utförde sin plikt på bästa möjliga sätt. Han lade fram bevisen för sin fader, sitt folk, myndigheterna och medborgarna. Då han såg att de vidhöll avguderi och otro, falskhet och villfarelse, beslöt han sig för att fördöma ondskan fysiskt och kraftfullt. Men varifrån skulle förändringen ske? Vilket tillvägagångssätt var det visaste för att förändra […]

38. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

50 – Muhammad bin Sahl bin al-Fadhl och Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Husayn al-´Allâf berättade för oss: Humayd bin ar-Rabî´ berättade för oss: Khâlid bin Makhlad underrättade oss: Muhammad bin Dja´far bin Abî Kathîr berättade för mig: Suhayl berättade för mig från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Skapad nåd och oskapad nåd

De lärde har delat upp Allâhs (´azza wa djall) nåd i två typer: 1 – Skapad nåd. Exempel på den skapade nåden nämns i hadîthen där Allâh säger till paradiset: ”Du är Min nåd som Jag benådar med den Jag vill av Mina slavar.”1 Han sade att paradiset är Hans nåd eftersom platsen är benådad […]

9. Paradiset och helvetet skapades innan skapelsen

[16] Tron på att Allâh skapade paradiset och helvetet innan Han skapade resten av skapelsen. Paradisets lycksalighet varar i evighet och paradisets kvinnor kommer aldrig att dö. Helvetets straff är evigt och dess folk som lämnade detta liv utan att dyrka Allâh allena och följa Sunnah, kommer att förbli i det. [17] Beträffande de syndiga […]

Imorgon skrattar muslimerna

Allah (´azza wa djall) sade: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ”DE som har slagit sig till ro med sin synd brukade skratta åt de troende, och […]

Den bojkottade syndaren

Fråga: Är det föreskrivet att bojkotta syndare i alla fall? Och har bojkotten i så fall någon tidsbegränsning? Svar: Om bojkotten medför deras ånger, är det obligatoriskt att bojkotta dem. Och om de blir än värre på grund av den, fortsätter du råda dem utan att bojkotta dem. Fortsätt råda dem. Om de inte tar […]

31. Tron på medlingen på Domedagen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det skall tros på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling och folket som lämnar Elden efter att ha brunnit upp och förkolnat. De kommer att tas till en flod vid porten till paradiset, vilket har rapporterats. Det skall ske hur Allâh vill och som Allâh vill. Det handlar […]

35. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

47 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Muhammad bin Ishâq: Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî berättade för mig från ´Atâ’, Umm Sabiyyahs slav, från Abû Hurayrah som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ […]

Uthyrning av lokal till musikaffär

Fråga: Får fastighetsägaren hyra ut lokaler till syndare som hyr dem som musikaffärer eller tobaksaffärer? Svar: Nej. Det ämnet har behandlas konkret. Det är inte tillåtet. Det är förbjudet att hyra ut lokaler som skall brukas som bryggeri, samlingsplatser för synder och liknande. Det är inte tillåtet.

Därför bes inte begravningsbönen för innovatörer

Bara för att vissa ledare, lärda eller religiösa låter bli att be begravningsbönen för en offentlig innovatör eller syndare i avskräckande syfte, betyder det inte att det är förbjudet att be begravningsbönen för dem eller om förlåtelse för dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om individerna som han inte bad begravningsbön för (personen […]