Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh har ansikte

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger […]

29. Allt är lätt för Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 25 – Ty Han förmår allting. Allt behöver Honom. Allt är lätt för Honom och Han behöver ingenting: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1 FÖRKLARING Allâh (´azza wa djall) sade: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ […]

8. Dementerad jämförelse och bekräftade egenskaper

Till skillnad från vad Mu´attilah och Mu’awwilah påstår fordrar bekräftelse av Allâhs namn och egenskaper inte alls liknelse. Deras teori tyder bara på nedsatt förståelse, villfarelse och ovilja mot sanningen. Alla vet ju skillnaden mellan skapelsen och Skaparen (subhânahu wa ta´âlâ). Till och med skapelserna varierar sinsemellan. Elefanten är ju inte som katten och myggan […]

Allâh skapade Âdam i Sin skepnad

Fråga: Allâh skapade Âdam i Sin skepnad1. Vad betyder hadîthen? Svar: Han skapade honom i Sin skepnad i den bemärkelsen att Han försåg honom med hörsel, syn, förmåga, vilja och så vidare. Hadîthen är autentisk och ingalunda problematisk. 1al-Bukhârî (6227) och Muslim (2841).

Sûfiyyahs panentetistiska syn på Allâh och slaven

Den som älskas av Allâh och blir till en av Hans älskade begåvas med något otaligt. al-Bukhârî rapporterade i ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han (ta´âlâ) sade: ”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig. Min slav […]

2. Ahl-us-Sunnah betror egenskaperna som de nämns i Qur’ânen

8 – De bekräftar Hans ansikte, hörsel, syn, kunskap, förmåga, styrka, makt och tal på ett sätt som skiljer sig från normerna som erhålls av vilsna människor som Mu´tazilah och andra. De betror dem såsom Han (ta´âlâ) nämnde dem: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ”Men din Herres ansikte förblir i evighet.”1 أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ […]

Abu Hanifah och beskådningen

För det sjunde står det i ”al-Fiqh al-Akbar”: ”Allâh (ta´âlâ) skall beskådas i nästa liv och de troende skall se Honom med sina egna ögon när de befinner sig i paradiset. Detta skall vare sig liknas eller föreställas. Det kommer inte att finnas något avstånd mellan Honom och Hans skapelse.”1 Visserligen är det sant att: […]

Namn bevisar egenskaper

Fråga: Att Allâhs namn har en grund i Hans egenskaper är något som jag tycker är problematiskt. Vad har det för regel? Svar: Den Vetande bevisar vetskap. Den Hörande bevisar hörsel. Den Seende bevisar syn. Den Förmögne bevisar förmåga. Den Vise bevisar visdom. Och så vidare.