Salafs metod enligt al-Bayhaqî

Vadالإستواء beträffar, så brukade våra tidigare kollegor (radhiya Allâhu ´anhum) varken tolka eller spekulera i ordet, precis som de förhöll sig till liknande sakfrågor. Abû ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss: Muhammad bin ´Alî al-Djawharî underrättade oss i Bagdad: Ibrâhîm bin al-Haytham berättade för oss: Muhammad bin Kathîr al-Massîsî berättade för oss: Jag hörde al-Awzâ´î säga: ”Vi […]

Därav gällde Tabarruk bara profeten

Fråga: Vissa tillåter Tabarruk via lärde och rättfärdiga eftersom följeslagarna gjorde så via sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under hans livstid. Hur besvaras det? Svar: Det gällde bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen annan. Det var typiskt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom han var välsignad. Man kunde göra […]

16. Hundsalivens parasiter och den fantastiska jorden

Visdomen bakom denna tvättning är att hundsaliven består av skadliga parasiter. Om de förblir i skålen som människan sedermera dricker ur, löper hon stor risk att skadas av parasiterna. Därför ska skålen tvättas på detta vis. Måhända undrar någon om samma sak gäller hundens urin, avföring, svett, tårar, snor och annan utsöndring. De flesta anser […]

11. Urinera och inte kasta vatten

al-Bukhârîs formulering heter: ”Ingen av er skall urinera…” Den bevisar att det är tillåtet att tala klarspråk och säga att man har urinerat på en viss plats, ska urinera på en viss plats och dylikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle aldrig yttrat sig så om ordvalet var fult eller ofint. Således ska personen […]

Tabarruk via profetens predikstol

Fråga: Vad är domen för att kyssa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gravkammare och eftersträva välsignelse genom vidrörning av hans predikstol? Svar: Predikstolen är skapad och gjord i lera. Välsignelse kan bara eftersträvas genom det som har lämnat sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp, liksom hår och svett. Inte sådant som inte har […]

Tabarruk via profetens hår

Fråga: Är det tillåtet att eftersträva välsignelse via sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår? Svar: Allt som lämnar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp – av hår, svett och saliv – får man eftersträva välsignelse via. Det gäller dock bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vad är domen för fredagsbadet?

Fråga: Vad är domen för fredagsbadet? Svar: Fredagsbadet är rekommenderat. Hadîthen säger: ”Den som tvår sig på fredagen har gjort bra och den som badar [skall veta att] badet är bättre.” Det är alltså rekommenderat. Fråga: Börjar dess tid efter Fadjr-bönen eller soluppgången? Svar: Han skall bada innan han beger sig till fredagsbönen för att […]