Allâhs kännedomar och beskådningar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Bevara Allâh och Allâh skall bevara dig.”1 Det vill säga ditt religiösa och ditt jordiska liv, din familj och din egendom. Om någon säger att människor som bevarar Allâh – det vill säga Hans gränser – drabbas ändå av prövningar, säger vi att det medför bara att deras […]

Allmän svordom vid Allâhs namn och egenskaper

Fråga: Är det tillåtet att svära vid Allâhs namn generellt i den bemärkelsen att man säger: ”Jag svär vid Allâhs namn.” och: ”Jag svär vid Allâhs egenskaper.”? Svar: Nej. De måste detaljeras.