Bön om förlåtelse innan svar på fråga

Allâh (´azza wa djall) sade: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً ”Troende! Om ni fruktar Allâh skall Han ge er ett kriterium som hjälper er att mäta och skilja rätt från orätt.”1 Detta kriterium kan uppnås via såväl kunskap och undervisning som instinkt och inspiration. Allâh (ta´âlâ) inspirerar den gudfruktige det […]

9. Vägen många kallare lämnar

Utifrån det sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”1 De som kommer efter dem är de rättfärdiga som kallar till Allâh på deras sätt, uppmanar till […]