Det är inte Salafs praxis med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: En man vid namn ´Uthmân al-Khumayyis brukar debattera med Shî´ah. Är det tillåtet att sprida sådana kassettband? Svar: Om debatten bidrar med att den vilsne återvänder till sanningen och att folket ser skillnaden på sanning och osanning, är den harmlös utefter behov. Dock är ständiga debatter mellan Ahl-us-Sunnah och Shî´ah meningslösa. De kan faktiskt […]

Om du ser en man älska Ahmad

´Abdur-Razzâq as-San´ânî sade: ”Jag har inte sett någon så förstående och from som Ahmad bin Hanbal.” Detta sade han som hade sett folk som ath-Thawrî, Mâlik och Ibn Djuraydj. Hafs bin Ghiyâth sade: ”Ingen har anlänt till Kûfah som Ahmad.” Qutaybah sade: ”Ibn-ul-Mubârak är den bäste i vår tid. Därefter den här ynglingen (det vill […]

Han är inte Sunnî

De Ahl-ul-Hadîth som föll i vissa fel gjorde så på grund av era kunskaper som ni skryter över och särskiljer er med. De Ahl-ul-Hadîth som vidhåller Salafs metodik förskonas från all nykommen fördjupning i teorier och tillgjordhet som är till för att hitta på nya dogmer. Den som hittar på en dogm som inte var […]

Så säger Shî´ah

Fråga: Kan ni påpeka frasen ”Må Allâh ära ´Alîs ansikte” (كرم الله وجهه)? Svar: Jag tycker inte om att man särskiljer Alî med den frasen, ty den är typisk för Shî´ah. De har även som vana att säga ”Imâm ´Alî”. Alla renläriga kalifer var imamer. Antingen kallar vi dem allihopa för det eller ingen alls. […]