41. De bästa generationerna

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 110 Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter dem är de bästa människorna alla andra Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare; generationen som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till. Var och en som gjorde honom (sallâ Allâhu ´alayhi […]

17. Ahl-us-Sunnah är ledda till sanningen

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420) Källa: at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 33 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Då dessa människor kallas till Qur’ânen och Sunnah vänder de ryggen åt dem båda och hävdar istället att deras avsikt är god och att de bara vill kombinera rationalistiska och uppenbarade bevis. […]

Vilsen om än mycket kunnig

Var och en måste undvika nyheter, ty varje nyhet är innovation. Sunnah handlar om att bekräfta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar och sakna invändningar mot den i form av frågor som ”Hur?” och ”Varför?” Skolastik, religiösa dispyter och debatter är nyheter, medför tvivel i hjärtan och förhindrar vetskap om sanningen. Kunskap handlar […]

De är Ahl-us-Sunnah och de är Ahl-ul-Bid´ah

De Ahl-us-Sunnah som vi nämner är de som håller fast vid sanningen. Alla andra är Ahl-ul-Bid´ah. Ahl-us-Sunnah är följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) och alla andra som rättade sig efter dem; efterföljarnas elit, därefter Ahl-ul-Hadîth, därefter de Fuqahâ’ som rättade sig efter dem, generationer efter generationer fram till skrivande stund, och hela världens lekmän som rättade […]

Så fort du kommer till Muzdalifah

Fråga: Vad är domen för att vallfärdaren anländer till Muzdalifah innan ´Ishâ’ infaller? Ska han skjuta upp på Maghrib till ´Ishâ’… Svar: Nej, nej. Det är Sunnah att be så fort han kommer fram ehuru tiden för ´Ishâ’ inte har gått in. Det är harmlöst.

Så lyfts händer i bön

Fråga: Är det tillåtet att bara lyfta på händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm eller måste de lyftas upp i alla positioner? Svar: Det är Sunnah att lyfta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Han hyllar Ahl-ul-Bid´a och nedvärderar Ahl-us-Sunnah

Om du ser en person hylla onda människor och vilsna lärde, ska du veta att han är en trotsig syndare, osund och vilsen. Ty han hyllar dem bara för att han älskar dem och anser att de har rätt. Och om du ser en person hylla Ahl-us-Sunnah, liksom Imâm Ahmad och Ibn-ul-Mubârak, ska du veta […]

111. Ahl-us-Sunnahs dogm jämfört med Ashâ´irahs

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: al-Bayhaqî sade: ”Allâh (´azza wa djall) sade: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”2 Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Abû Hanîfahs ord är korrekta om än ej autentiserade

Abû Bakr bin al-Hârith underrättade oss: Abû Muhammad bin Hayyân underrättade oss: Ahmad bin Dja´far bin Nasr underrättade oss: Yahyâ bin Ya´lâ berättade för oss: Jag hörde Nu´aym bin Hammâd säga: Jag hörde Abû ´Ismah Nûh bin Abî Maryam säga: ”När Abû Hanîfah först hade dykt upp fick han besök av en kvinna från Tirmidh […]

Ignorera de försumliga och respektlösa

Fråga: Jag är tjugo år gammal och vill praktisera Sunnah till fullo, men fruktar att bli anklagad för att vara komplicerad eller för hård. Vad anser ni och vad är domen för att säga så? Svar: Du ska inte bry dig om dem. Istället ska du hålla fast vid din religion, visa sanningen och ignorera […]

Då pussas den svarta stenen

Fråga: Är pussning av den svarta stenen en egen Sunnah eller en Sunnah som är förknippad med Tawâf? Svar: Den är förknippad med Tawâf. Att pussa den utom Tawâf är grundlöst.

109. Ibn ´Abdil-Barrs kraftfulla ord

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Ibn ´Abdil-Barr sade även: ”Följeslagarnas och efterföljarnas lärde som har tolkat Qur’ânen förklarade Hans (´azza wa djall) ord: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ”När tre samlas till en hemlig […]

Damsalong för alla sorters kvinnor

Fråga: En muslimsk kvinna i ett otroget land planerar att öppna en damsalong där hon kommer att klippa såväl muslimska som otrogna kvinnor. Är det tillåtet? Svar: Ja, om hon förskönar deras hår utmed Sunnah. Hon får dock inte försköna dem på förbjudna vis.

Mellan Iqâmah och bön

Fråga: Jag har märkt att många bedjare tar upp händerna i åkallan efter att böneutroparen läst Iqâmah och innan Takbîr. Har det rapporterats? Svar: Det är grundlöst. Det har inte rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste något mellan Iqâmah och bön. Inte heller har det återberättats att han lyfte upp händerna i […]

65. Sanningen är med måttliga Ahl-us-Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Såväl imamernas utlåtanden som citaten av dem är för många för att kunna rymma i detta utslag. En av dem som citerade deras dogm var Abû Sulaymân al-Khattâbî som skrev i sin kända avhandling ”al-Ghunyah ´an-il-Kalâm wa Ahlih”: ”Salafs dogm om egenskaperna handlar om att bekräfta dem ordagrant och […]

Yâ Sîn inför döden

Fråga: Är det Sunnah att läsa Yâ Sîn för personen som ligger inför döden? Svar: Visserligen rapporteras ett bevis i sakfrågan, men det är inte autentiskt. Hadîthen är svag och duger inte till handling.

Högst hundra upprepningar

Måhända säger någon att det är svårt att tillämpa Sunnah och hålla erinrans räkning på fingrarna om antalet är högt. Den problematiken uppstår dock på grund av en annan innovation; begränsad erinran vid ett högt antal upprepningar. Alltså annulleras den ena innovationen av den andra, nämligen radbandet. Ty mig veterligen är hundra upprepningar det högsta […]

Innovatörers stödjare är innovatör

I Väster lever en man som associeras med kunskap och har kända avhandlingar. Han säger sig tjäna Sunnah och heter Shaykh ´Abdullâh bin as-Siddîq al-Ghumârî. Till skillnad från den förstnämnde i Öster är han känd för sitt gamla hat mot Sunnahs stödjare och alla som bär på Salafs dogm. Bara det bevisar att han inte […]

Att följa

1789 – Jag hörde Ahmad säga: ”Att följa innebär att en man följer det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.” 1790 – Jag hörde honom bli frågad: ”Måste man följa en åsikt från efterföljarna om den inte rapporteras från profeten […]

Vi är för mjuka

Fråga: Vissa anklagar Ahl-us-Sunnah för att vara för hårda. Vad säger ni om det? Svar: Vi känner oss själva bäst. Den som anklagar oss för att vara för bristfälliga och slappa har förvisso rätt. För övrigt vill vi vara måttliga, varken för slappa eller för hårda. Jag rekommenderar brodern att läsa boken ”Qarrâ´-ul-Asinnah” för att […]