Allmosa på två valutor

Fråga: Hur betalar jag allmosa på mina pengar om de utgörs av två valutor? Svar: Betala 2.5% på det summerade beloppet.