Sûfiyyah och hadîther

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/213) Hâfidh Abû Sa´îd an-Naqqâsh sade i ”Tabaqât-us-Sûfiyyah”: ”Muhammad bin Mansûr at-Tûsî var lärare till Abû Sa´îd al-Kharrâz och Abûl-´Abbâs bin Masrûq. Han skrev ned och återberättade en stor mängd hadîther.” Om du ser en Sûfî vara sysselsatt med hadîther, ska du lita på honom. […]

Bönemattor och radband

Publicerad: 19.09.30 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: Sharh Ighâthat-il-Lahfân (38) https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ighasah%20%208%20-%2011%20-%201436.mp3 Tid: 49:15 Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Självaste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på en halmmatta som svartnat av användning; han skvätte vatten på den och bad.”1 På grund av all användning hade halmmattan blivit svart. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh har händer och fötter

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Allâh har lärt Sina troende slavar att Han har två händer som Han sträcker ut nådigt… Också Abûs-Salt sade: Lova Allâh, Han förtjänar att lovas Vår Herre är ovanför himlen, har gått kvällen stort till möte med den högsta […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Följeslagarnas dogm var enig

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Utvandrarnas och Hjälparnas uttalanden är enstämmiga om Allâhs (´azza wa djall) enhet och vetskap om Hans namn, egenskaper och bestämmelser. Det är de som har förkunnat det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Håll därför fast vid min […]

Mycket grundlöst hos al-Ghazâlî

3 – ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det är ingen hadîth. Shaykh Ismâ´îl al-´Adjlûnî sade i ”Kashf-ul-Khifâ’”: ”Jag har inte kunnat hitta den som hadîth. Dock har vissa citerat den från Shaykh Ahmad al-Ghazâlî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det får undersökas.” Jag har undersökt den […]

De tidigare Sûfiyyahs dogm

Sûfiyyahs mäster på 300-talet Imâm Ma´mar bin Ahmad al-Asbahânî sade: ”Jag vill ge mina kollegor ett råd utifrån Sunnah, visdomen och dogmen som Ahl-ul-Hadîth wal-Athar och vetande Sûfiyyah alltid har haft… Till det hör att Allâh har rest Sig över Sin tron utan föreställning, liknelse och tolkning. Resningen är känd och dess beskaffenhet är okänd. […]

Vägledda Sûfiyyah

Fråga: Tillhör Ma´mar bin Ahmad al-Asbahânî de vägledda Sûfiyyah? Svar: Ja. Fråga: Hur kommer det sig att han associeras med dem när han var så bra? Svar: Förmodligen syftade Ibn Taymiyyah på de tidigare Sûfiyyah. De tidigare var avhållsamma och fromma, liksom al-Djunayd, Abû Sulaymân ad-Dârânî och Bishr al-Hâfî. De var kända för avhållsamhet, fromhet, […]

De beskyller oss för extremism och dementi av rättsskolor

Å andra sidan finns en grupp efterapare bland Sûfiyyah och ordenssällskap som saknar liv om de inte grundar sig på svaga och påhittade hadîther som de utnyttjar för att ta makt över allmänhetens hjärtan. Således behagas de inte av att man särskiljer svaga och påhittade hadîther och praktiserar islam utmed Qur’ânen och Sunnah. De bekrigar […]

Förtala inte andra

Fråga: Kan ni råda människorna att respektera Salafiyyahs kallare och att inte förtala dem? Svar: Jag hoppas att sådana människor inte finns. För det första är det baktal att förtala de lärde och kallarna till sanningen, oavsett om de är levande eller döda. Det är allvarligt ehuru folk har börjat ta lätt på det. Att […]

Lärda män befinner sig inte där

Fråga: En arabisk tv-kanal sände Sûfiyyahs firande av Ahmad al-Badawîs födelsedag. En stor mängd lärde som vi brukade respektera var också på plats och tycktes dessutom vara glada. Hur ska ungdomarna förhålla sig till de lärdes position till innovationer och myter? Svar: Vi kallar inte sådana människor för lärde. Jag anser inte att människor som […]

Sûfiyyahs erinran måste fördömas

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som säger: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han. Han har makt och pris och Han är kapabel till allt.” hundra gånger […]

80. Bekämpar Saudiarabien islam och kallare?

Fråga 80: Vad råder ni dem som anser att detta land bekämpar religionen och åtstramar kallarna? Svar: Saudiarabien har alltsedan landets begynnelse bistått religionen och muslimerna. Så är landet grundat. Än idag bistår landet hela världens muslimer. Biståndet kan röra sig om alltifrån finansiell sponsring, bygge av centrer och moskéer och sändning av kallare till […]

Inte ens hinduer har myter som Sûfiyyah

Vissa Sûfiyyah påstår att det var de som släckte elden som Ibrâhîm kastades i. Andra menar att det var de som räddade Mûsâ på båten. En känd jemenitisk poet vid namn ´Abdur-Rahîm har en diktsamling, måhända högaktar de den mer än Qur’ânen. Bara Allâh vet vad för sorts avguderi och villfarelse som finns i den. […]

Sûfiyyahs nakna helgon

Läs hur ad-Dabbâgh ljuger: ”De ädla änglarna försvinner när ett icke-helgons blygd blottas. Men när ett helgons blygd blottas, försvinner de inte. Ty han gör det enkom skäligt och blottar bara sin blygd för något som är viktigare.”1 ash-Sha´rânî betraktade blottad blygd som ett av helgonens underverk medan ad-Dabbâgh ansåg att nakenheten utgör Sûfiyyahs helgonskaps […]

78. Är de lärde pressade av myndigheterna?

Fråga 78: Ni och era lärda bröder i detta land är Salafiyyûn. Ni råder makthavarna på ett föreskrivet sätt som har klargjorts av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dock finns det människor som kritiserar er för att inte fördöma synder öppet. Andra ursäktar er och säger att ni är pressade av landet. Vad säger […]

Extrema Sûfiyyah påminner om judar och nasaréer

Allâh (subhânah) sade om nasaréerna: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ”Bokens folk! Gå inte till överdrift i er religion och påstå inte om Allâh annat än det som är sant! Messias ´Îsâ, Maryams son, […]

Ingen skadar islam som Sûfiyyah och skolastiker

Ibn ´Aqîl sade i ”al-Funûn”: ”Ingen skadar föreskriften som skolastiker och Sûfiyyah. De förstnämnda förstör hjärnor med hjälp av inbillande tvivel. De sistnämnda förstör handlingar och river religionens regler. Jag har erfarenhet av bådadera. Det yttersta de förstnämnda uppnår är tvivel och det yttersta de sistnämnda uppnår är lättsinnighet. Jag tycker faktiskt att skolastiker är […]

Salafs enighet mot skolastik och skolastiker

Ashhab berättade att han hörde Mâlik säga: ”Akta er för innovatörer!” Det sades: ”Abû ´Abdillâh! Vad är innovation?” Han svarade: ”Innovatörer är de som talar om Allâhs namn, egenskaper, kunskap och förmåga och förtiger inte det följeslagarna och efterföljarna förteg.” Rapporterad av Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî as-Sûfî i ”Dhamm-ul-Kalâm”. I samma bok återberättade han hur skolastik […]

Sûfiyyahs upplösning

Asketen Ahmad bin Muhammad al-Khurâsânî al-Baghawî an-Nûrî. Shaykhen av Sûfiyyah i Irak och deras skickligaste inom realitetsrelaterade begrepp. Han har precisa uttryck som nyttjas av de Sûfiyyah som har farit vilse. al-Qannâd sade: ”Som ung skrev jag till an-Nûrî: Om var och en upplöses i alltet, klargör då för mig vilken av de två existenserna […]

ar-Rûmîs syn på ”al-Mathnawî”

al-Aflâkî sade: ”Sultân Walad sade: ”Några vänner beklagade sig inför vår mäster över att somliga undrade varför ar-Rûmî kallade sin bok ”al-Mathnawî” för Qur’ân. Denne er slav sade till dem: ”Ty den tolkar Qur’ânen.” Min fader blev tyst en stund varefter han sade: ”Din hund! Varför är den inte Qur’ânen? Din åsna! Varför är den […]