Sûfiyyah och hadîther

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/213) Hâfidh Abû Sa´îd an-Naqqâsh sade i ”Tabaqât-us-Sûfiyyah”: ”Muhammad bin Mansûr at-Tûsî var lärare till Abû Sa´îd al-Kharrâz och Abûl-´Abbâs bin Masrûq. Han skrev ned och återberättade en stor mängd hadîther.” Om du ser en Sûfî vara sysselsatt med hadîther, ska du lita på honom. […]

al-Djifrî är en vilsen Sûfî

Fråga: En man vid namn al-Djifrî syns i TV. Han säger sig vara en måttlig Sûfî. Han gäckar styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’… Svar: Han är en vilsen Sûfî och inte måttlig. Han är inte alls måttlig. Han är en vilsen Sûfî och gravdyrkare. Måttlig? Det är ju självklart att alla prisar sig själva. Vad sade Iblîs till […]