Alla är underkastade Allâh

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774) Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/745) Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ”HAR ALDRIG dessa betraktat något av alla de ting som Allâh har skapat, och sett hur dess skuggor flyttar sig åt […]

Visdomen i månen och bönen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/352-353) Allâh är vis. Vishet innebär att saker och ting sköts rätt. Den består av två typer: en vishet handlar om att en sak utförs på ett visst sätt och en vishet handlar om agendan bakom den saken. Allâhs vishet berör såväl föreskriften som […]

Bugning förbjuden

Fråga: I Afrika har vi som vana att buga när vi hälsar till respekterade individer. Är det tillåtet att göra så? Svar: Det är inte tillåtet. Bugning är Rukû´.Varken Rukû´ eller Sudjûd får ägnas åt någon annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Om någon kräver att ni bugar er för dem, ska ni vägra göra […]

Armbågar på marken i Sudjûd

Fråga: Vad är domen för att placera armbågarna på marken i Sudjûd? Svar: Det är föraktfullt och olämpligt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När du går ned i Sudjûd ska du lägga ned dina handflator och lyfta upp dina armbågar.”1 Han förmenade den bedjande att lägga ned underarmarna som ett rovdjur. Det är […]

Råkar be Tarâwîh tre Raka´ât

Fråga: Imamen som ber Tarâwîh råkar be tre Raka´ât varpå de ledda upplyser honom som dock fortsätter be både tredje och fjärde Rak´ah. Därefter gör han inte Sudjûd på grund av glömska. Får han göra så? Vad är domen för hans och samlingens bön? Svar: Imâm Ahmad fick den frågan och sade att imamen måste […]

20. Vackraste kvinnan i bönen

Ibn ´Abbâs sade också: ”En av de vackraste kvinnorna bad bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vid Allâh! Jag har aldrig sett någon så vacker. Vissa män ställde sig längst fram för att slippa se henne, andra ställde sig längst bak. När de gick ned i Rukû´ tittade de under armen. Följaktligen uppenbarade […]

Bön på vattenstänkt asfalt

Fråga: Vad är domen för att be på vattenstänkt asfalt? Svar: Det är tillåtet att gå ned i Sudjûd på all sorts underlag, oavsett om det är mark eller något annat som bomull och ull. Det viktiga är att pannan får direkt kontakt med underlaget, utan hänsyn till om det är madrass, halmmatta, marken, sand […]

Imam tvekar på antalet Raka´ât

Fråga: Jag är imam i moskén och leder folk i bönen. En gång glömde jag ifall jag var i tredje eller fjärde Rak´ah. Ska jag betrakta samlingens påminnelse som att jag befinner mig i fjärde Rak´ah? Svar: Om imamen tvekar om han är i tredje eller fjärde Rak´ah, går upp och samlingen påminner honom samtidigt […]

Stöd dig på knytnävarna

Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Ska jag inte tala om för er hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad? När han i första Rak´ah gick upp för sin andra Sudjûd, förblev han sittande och reste sig sedan upp genom att stödja sig mot marken.” Rapporterad av al-Bukhârî och ash-Shâfi´î i ”al-Umm” […]

Sudjûd för åkallan

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade: ”Den som vill åkalla, placerar sitt ansikte på sanden för Allâhs sak och går ned i Sudjûd inför Honom för att åkalla Honom, har gått ned i Sudjûd för åkallans skull. Det finns ingenting som förbjuder det. Ibn ´Abbâs gjorde det när han hörde om en av profetens (sallâ Allâhu […]

Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande… Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och […]

Då är Sudjûd till andra avfall

Avfall kan ske via otroget tal och handling. Otrogna handlingar är de som uttryckligt sker avsiktligt och utav hån mot religionen såsom Sudjûd till en staty eller solen, kast av Qur’ânen i sopor och magi som innehåller soldyrkan och annan sorts dyrkelse. I vissa kommentarer från min lärare har jag sett att enkom handling inte […]

Solförmörkelsebönen enskilt och i grupp

508 – Jag frågade Ahmad om en man kan be solförmörkelsebönen själv. Han svarade: ”Ja.” 509 – Jag frågade honom om han kan be den med moskéförsamlingen. Han svarade: ”Ja.” 510 – Jag frågade honom hur han ska be. Han svarade: ”Fyra Rukû´ i två Raka´ât.” Jag frågade honom om han ska göra Rukû´ två […]

Han får be på sitt riddjur

529 – Jag sade till Ahmad: ”Vad gäller soldaten som omges av mycken snö så att han inte klarar av att gå ned i Sudjûd på den?” Han svarade: ”Han får be på sitt riddjur.” 530 – Jag sade till Ahmad: ”Vad gäller om det regnar och han befarar att hans kläder blir blöta?” Han […]

Gör de verkligen Sudjûd till gravar?

Dessa gravdyrkare och människor som tror på ignoranta och vilsna levande människor följer avgudadyrkarna till fullo. De tror om dem sådant som bara får tros om Allâh. De ger bort pengar till dem. De besöker deras gravar från avlägsna platser, går runt deras gravar och står ödmjukt inför dem. De åkallar dem i svåra tider […]

Sûfiyyahs Sudjûd-hälsning

Fråga: Det finns en grupp Sûfiyyah som hälsar på varandra i form av Sudjûd där de placerar pannorna på marken inför varandra. Vad är domen för det? Svar: Om de gör det utav hälsning, så är handlingen en stor synd. Om de gör så utav dyrkan, så är handlingen otro enligt vissa lärde. Om de […]

ar-Rûmîs glåpord mot oliktänkare

al-Aflâkî sade: ”En lärd man som var mycket svag för nonsens och genomsyrad i njutningar sade: ”Man skall inte gå ned i Sudjûd till en skapelse.” Han uttalade sig på detta vis och var respektlös mot trosfränderna. Då sade vår mäster: ”Broder till en hora! Varför skall jag inte göra Sudjûd till en person som […]

ar-Rûmîs Sudjûd till folk

al-Aflâkî sade: ”Vår mäster gjorde Sudjûd till den som gjorde Sudjûd till honom ehuru han skulle vara otrogen. En gång träffade en armenisk slaktare vår mäster och gjorde sju Sudjûd till honom varvid vår mäster gjorde Sudjûd till honom också.”1 al-Aflâkî sade: ”En rabbin kom till honom och sade: ”Vems religion är bäst, vår eller […]

Så hälsade de förr i världen

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا ”Och han tog upp föräldrarna på tronen; och de föll alla ned i Sudjûd till honom.”1 Det vill säga Ya´qûb, hans moster och hans bröder. På den tiden hälsade de med Sudjûd. Dock utfördes inte denna Sudjûd med placering av panna på marken […]

ar-Rûmîs Sudjûd till at-Tabrîzî

al-Aflâkî sade: ”Nära vänner har berättat hur vår mäster – Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî – skickade iväg sin son Sultân Walad och sade: ”Ta med dig några vänner för att leta rätt på vår mäster Shams-ud-Dîn. Ta med dig guld och silver. När du kommer till Tabrîz skall du fylla hans skor med dem och vänd dem […]