Kan bara studera under Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Jag bor i ett land där Ahl-us-Sunnah saknar sina lärde. Får jag studera vissa ämnen hos Ahl-ul-Bid´a om jag skyddar mig med Sunnah? Svar: Nej. Du kommer att påverkas av dem. Studerar du under dem påverkas du av dem. Studera inte under dem. Idag är det lätt att kontakta de lärde och fråga om […]

3. Hadîth ”Studera inte för att…”

107 – Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Studera inte för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller hamna i de finaste sittningarna. Den som gör det skall akta sig för Elden.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Bayhaqî via Yahyâ bin Ayyûb al-Ghâfiqî, från […]

2. Hadîth ”Den som studerar för att…”

106 – Det rapporteras att Ka´b bin Mâlik berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som studerar för att jämställa sig med de lärde, tvista med de dumma eller dra åt sig uppmärksamhet, skall föras in i Elden av Allâh.”1 Rapporterad av at-Tirmidhî som står för formuleringen, Ibn Abîd-Dunyâ […]

Kunskap som skall och inte skall spridas

Det har autentiserats att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) undanhöll många hadîther som muslimerna inte är i behov av. Han sade: ”Om jag hade spridit dem skulle denna strupe huggits av.”1 Detta är ingen som helst undanhållning av kunskap. Obligatorisk kunskap måste spridas och samfundet är skyldigt att bevara den. Kunskap om förträffliga handlingar som […]

Studera eller ta hand om föräldrarna?

Fråga: Jag är utlänning och har två äldre föräldrar. Skall jag återvända till dem eller fortsätta studera? Vad är viktigare? Svar: Om de behöver dig, återvänder du till dem och tar hand om dem. Om de inte behöver dig då andra tar hand om dem eller att du betalar någon för att se efter dem, […]

Den ångerfulle innovatören

Fråga: Kan personen som brukade vara en ledande innovatör och sedermera ångrat sig offentligt börja undervisa Ahl-us-Sunnah eller måste han först studera under de lärda? Svar: Han måste ångra sig för innovationerna, lämna dem och offentliggöra dem. Därtill skall han vara lärd och gagnande. Efter att han har ångrat sig och offentliggjort sin ånger, får […]

Inga anteckningar i Qur’ânen

Fråga: När jag studerar Qur’ânen har jag en egen Mushaf som jag skriver anmärkningar i. Får jag göra det? Svar: Nej, det får du inte göra. Du skall låta den vara ren och inte skriva något i den, varken mellan raderna eller i kanterna. Den skall vara ren på skrift. Skriv ned eventuella kuriosum i […]