Studentens fälla

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Sharh Hilyati Tâlib-il-´Ilm, sid. 167-168 Vissa människor har bråttom med att nå kunskapens topp, varför de får folk att tro att de besitter djup kunskap och är genier. Det är såklart ett väldigt stort fel. Inte nog med att de ljuger, de för även folk bakom ljuset. […]

Allmosa till arbetsdugliga studenter

Fråga: Det finns arbetsdugliga studenter som är sysselsatta med kunskap. De hittar ingen möjlighet till arbete… Svar: De förmår inte att arbeta eftersom de är sysselsatta med kunskap. Ge allmosa till dem. Det är harmlöst. Hjälp dem studera. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ge till Ahl-us-Suffah1. 1al-Qâdhî ´Iyâdh (rahimahullâh) sade: ”Suffah var en […]

Studentens förhållande till de lärde

3417 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dricker ur silver- och [guld]bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage – så länge han inte ångrar sig.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (23/388): Ahmad bin Zuhayr at-Tustarî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för […]

Studentens lediga dagar

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade: ”Således har studenterna haft lediga veckodagar sedan en lång tid tillbaka. Oftast var de lediga torsdagseftermiddagar och fredagar, ibland måndagar och tisdagar samt ´Îd-dagarna och så vidare.” Lediga veckodagar har som bekant pågått en längre tid. Vissa nöjde sig med fredagar, andra torsdagar och fredagar, åter andra fredagar och […]

De kan läsa filosofiska böcker

Fråga: Vad är domen för att läsa filosofiska böcker för att känna till deras falskhet? Svar: Bara en stabil person kan läsa dem. Inga nybörjare eller studenter. Det är farligt. Bara stabila människor, förslagsvis Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim, kan läsa dem.

Studenter sprider okända åsikter

Fråga: Vissa studenter sprider okända åsikter som är relaterade till föreskrivna domar. Är det korrekt? Svar: Det är inte korrekt. Sådana människor syndar stort. Ty människor följer deras utslag och utsagor. En människa skall inte tala utan rätt kunskap. Den oduglige skall inte tala om vetenskapliga frågor.

Examinerade studenter får inte tiga

Fråga: Vad råder ni ryska studenter som har examinerat från detta land och sedermera blivit passiva i Ryssland varvid de varken kallar eller undervisar? Trots att de har möjlighet ser vi dem inte kalla till Tawhîd. Vad råder ni dem? Svar: Detta tas upp i Qur’ânen. Allâh (djalla wa ´alâ) sade: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ […]

Inga böcker för nybörjare

Fråga: Vissa nya studenter inleder sina Fiqh-studier med läsning av Ibn Hazms (rahimahullâh) bok ”al-Muhallâ”. Är det korrekt metod? Svar: Nej. Det är inkorrekt. Bara stora lärda når fram till al-Muhallâ. Han här är nybörjare. Skall du som nybörjare läsa al-Mughnî? Det är olämpligt. al-Muhallâ är som al-Mughnî om inte större. Det är inte tillåtet. […]

En föreskriven kondoleans

Brev بسم الله الرحمن الرحيم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته Föreskriven kondoleans går ut på att lugna personen som har förlorat en anhörig eller vän och säga följande till honom: اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى ”Härda och räkna med Allâhs […]

De vill bara förstöra

Vissa bröder tycker illa om somliga studenter eller lärda. Följaktligen ställer de dig en fråga som du svarar på varefter de tillämpar svaret på en individ. De säger att du avser honom. Sedan säger de att så-och-så säger si-och-så om så-och-så. Du själv avsåg ingen speciell person, du svarade bara på en fråga. De kokar […]

Inget för studenter och nybörjare

Fråga: Vilka villkor och hinder har Takfîr? Svar: Takfîr är inget som skall vara ett ständigt samtalsämne. Det är lärda och insiktsfulla som skall behandla Takfîr. Det är de som tar sig an det. Offentligheten, labila studenter och nybörjare skall inte låta Takfîr vara ett ständigt samtalsämne.

Studenter fördömer synder

Fråga: Med tanke på offentliga synder finns det studenter och kallare som fördömer dem genom att sprida de lärdas utslag. De protesterar inte alls mot makthavaren. Samtidigt fördöms de av andra studenter som säger att det är de lärdas uppgift. Vad är korrekt? Svar: Det klargjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade: […]