Ska inte vänta på examen

Fråga: Ska studenten först vänta med att ta sin universitetsexamen för att kalla till Allâh och Tawhîd i sitt hemland eller får han göra det under lovet? Svar: Han ska inte vänta på sin examen. Han får kalla till Allâh utifrån kunskapen som han har. Han får sprida kunskapen han har.

Könsintegrerade skolor vid nödfall

Kan man säga att samma sak gäller könsintegrerade statliga skolor? Det beror på. Om det är nöd, om det inte finns universitet eller skolor som är könssegregerade, så kan det ses som nödfall. I så fall måste studenten se till att inte sitta bredvid det motsatta könet, tala med det eller titta upprepande gånger på […]

Salafî samarbetade med Hizbî – så gick det sen

Fråga: En belgisk student studerar i Jordanien och när han kommer tillbaka till Belgien umgås och samarbetar han med Hizbiyyûn. Hans elever säger att de är Qutbiyyûn. Han varnar inte sina elever för dem. Skall de studera under honom? Svar: Nej. En sådan person skall inte vara lärare eller kallare. Qutbiyyûn är Takfîriyyûn. Att han […]

Försörja familjen eller studera?

Fråga: Jag är en student vars familj har det knapert med ekonomin. Är det bättre att jag arbetar, försörjer dem och hjälper dem eller att jag söker kunskap och går på lektioner? Svar: Ja. Om ditt tillstånd är på det viset, så är det bättre att försörja dig själv och dem. Men om möjligt skall […]

2. Hadîth ”Ingen går ut hemifrån för att söka kunskap…”

85 – Zirr bin Hubaysh sade: ”Jag kom till Safwân bin ´Assâl al-Murâdî (radhiya Allâhu ´anh) varpå han sade: ”Varför har du kommit?” Jag sade: ”Jag söker och letar efter kunskap.” Då sade han: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Ingen går ut hemifrån för att söka kunskap utan att änglarna […]

Studentens nödvändiga språkkunskaper

Tha´lab sade: ”Det sades till al-Asma´î: ”Hur kommer det sig att du kommer ihåg medan de glömmer?” Han svarade: ”Jag studerade. Det gjorde inte de.” ash-Shâfi´î sade: ”Ingen har återberättat araberna så väl som al-Asma´î.” Ibn Ma´în sade: ”al-Asma´î tillhörde de kunnigaste människorna i hans expertis.” Abû Dâwûd as-Sindjî sade: ”Jag hörde al-Asma´î säga: ”Det […]

Låt de lärda sköta detta och blanda dig inte

Varken kall eller förbättring sker på detta vis; upphetsning, babbel och uppvigling av ungdomar. Detta har jag sagt, detta säger jag nu och detta skall jag säga: Han som skall avvisa och diskutera är Shaykhen själv. Shaykhen är fortfarande vid liv. Vi råder våra elever att inte blanda sig i det som sker mellan studenterna […]

Förhållandet till studenten som förfelar

Fråga: Om en student vars dogm är bra överlag faller i några fel. Måste vi hata honom och undvika honom? Svar: Råd honom. Måhända är han okunnig och vet ej. Klargör för honom. Råd honom. Om han vidhåller skall ni hata honom i enlighet med hans avvikelse.

Många studenters fel

Om en muslim i mängden lär sig en föreskriven dom av en erkänd lärd och sedan själv blir frågad om samma dom, får han inte säga att det är förbjudet eller tillåtet. Här måste han i stället säga att han hörde den lärde säga så-och-så. De flesta lekmän och till och med studenter förfelar här. […]

Student sysselsätter sig med de lärdas fel

Fråga: Vad råder ni nya studenter som är sysselsatta med att leta efter folks fel varpå de beskyller lärda och kallare för villfarelse? Svar: Han skall inte vara sysselsatt med folk. Han skall söka kunskap. Han skall söka kunskap under de lärda till dess att han har lärt sig det nödvändiga. Därefter kan han förkunna […]

Studentens plikt gentemot andra

Studenterna har två plikter: 1 – En gentemot sig själva. 2 – En gentemot andra. Studenterna skall undervisa dem, vägleda dem, kalla dem till Allâhs religion och lära dem sanningen i Qur’ânen och Sunnah som de har lärt sig från sina lärare, lästa böcker och kassettband från pålitligt folk. Spridd kunskap spelar naturligtvis en roll […]

Student bjuder lärare på mat

Fråga: När läsåret är slut bjuder vissa studenter andra studenter och lärare vid universitetet på mat. Vad är domen för lärarnas medverkan? Svar: I och med att bjudningen är för allihopa, så är det harmlöst. Om bjudningen är för allihopa och inte bara för läraren eller lärarna, så är det harmlöst.

En student sitter inte med innovatörer

En student skall höja sig över att sitta med folk som drar ned på ens värdighet eller religiositet. Förmodligen underströk Bakr Abû Zayd innovatören eftersom det handlar om inlärning. Om vi ser en vältalig innovatör med magisk retorik, så är det inte tillåtet att sitta med honom då han är innovatör. Varför inte det? På […]

Akta er för den som kallar till karaktärer men inte till Tawhîd

Fråga: Det finns folk som fördömer studenter som studerar böcker inom trosläran och Tawhîd och undrar varför de inte studerar Qur’ânen istället. När jag sade till personen att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att Khawâridj läser Qur’ânen utan att den går igenom deras halsar därför att deras lära opponerar sig Qur’ânen, fördömde han […]