Stäng av mobiltelefonerna!

Fråga: Är det tillåtet att upplysa samlingen om att stänga av sina mobiltelefoner efter att raderna har rätats? Svar: Om det finns någon som stör folket med sin mobiltelefon, är det obligatoriskt att upplysa dem. Det är obligatoriskt att upplysa dem om att stänga av dem.

Blottad blygd under bön

Fråga: Hur lyder domen om blygden blottas under bönen? Svar: Sådant kan ske i följande fall: 1 – Om blygden blottas avsiktligt blir bönen ogiltig. I detta fall spelar det ingalunda roll hur mycket som blottas eller hur länge blygden blottas. 2 – Om blygden blottas oavsiktligt och endast lite syns av den, förblir bönen […]

Kräkning och blödning bryter inte tvagning

De lärda har delade uppfattningar om orenheter, däribland blödning, koppning och kräk, som utsöndras på ett annat sätt än via kön och anus. En grupp anser att de inte ålägger tvagning. Den åsikten rapporteras från ´Abdullâh bin ´Umar och ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum) och delades av ´Atâ’, Tâwûs, al-Hasan, Sa´îd bin al-Musayyab, Mâlik […]

Störig högläsning i bön

Fråga: Vissa bedjande läser Qur’ânen och erinran högt så att de stör dem som ber bredvid… Svar: Det är inte tillåtet. Han skall inte höja rösten och störa de andra. En natt såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagarna läsa högt och sade: ”Människor! Alla har ni intima konversationer med er Herre. Ingen skall […]

Hur blir en liten synd stor?

Fråga: Hur blir en liten synd stor? Svar: Om han vidhåller den. Om han vidhåller den och tar lätt på den blir den stor.