Måndelningen – ett av Muhammads största mirakel

Muslim sade: 2800 – ´Amr an-Nâqid och Zuhayr bin Harb berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid, från Abû Ma´mar, från ´Abdullâh som sade: ”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid delades månen i två delar. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vittna!” […]

Stjärnfall mot djävlar

Fråga: Pågår stjärnfall mot djävlar fortfarande eller upphörde de med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap? Svar: Ser ni inte stjärnfall på nätterna? De har inte upphört, de pågår fortfarande. Ser ni inte stjärnfall på nätterna? Det bevisar att de pågår fortfarande.