Han ber inte

1757 – Jag hörde Ahmad säga: ”Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker. Bön, allmosa, fasta och fromhet tillhör tron. Synder reducerar tron.” 1758 – Jag hörde Ahmad nämna Ibn ´Uyaynah och sade: ”Jag hörde honom säga att tron stiger och fördömde inte den som säger att den också sjunker.” 1759 – […]

Detta har vi blivit lovade

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ”Och när de troende såg de sammansvurna, sade de: ”Detta är vad Allâh och Hans sändebud har lovat oss” och ”Allâh och Hans Sändebud har sagt sanningen” – och därigenom stärktes ytterligare […]

37. Tron består av tal och handling

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Det står i rapporteringen: ”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”1 FÖRKLARING Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om tron. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad […]

Ingenting med Irdjâ’ att göra

Mûsâ bin Sahl underrättade oss: Muhammad bin Ahmad al-Asdî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade: ”Jag frågade Ahmad om personen som säger att tron stiger och sjunker. Han sade: ”Han har ingenting med Irdjâ’ att göra.”

Ahnâf vidhåller avvika från Salaf

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vid Allâh han tror inte! Vid Allâh han tror inte! Vid Allâh han tror inte – han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter.”1 Även om hadîthen är tolkad så utgör den ett argument mot Hanafiyyah som vidhåller avvika från Salaf när de säger att tron vare […]

37. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

49 – al-Qâdhî Abû ´Abdillâh al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: ´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî berättade för oss… Också Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Hishâm bin Abî ´Abdillâh ad-Dastawâ’î berättade för oss, från Yahyâ bin Abî […]

4. Därför bekräftar vi dessa egenskaper

[6] Allâh är En och ingen är lik Honom. Vi liknar inte Honom vid Hans skapelse och Vi föreställer oss inte Honom. Intellektet klarar inte av att föreställa sig Hans egenskaper. Fjärran är Allâh från allt som intellektet föreställer sig. Han lever med liv, vet med vetskap, förmår med förmåga, hör med hörsel, ser med […]

6. Ahl-us-Sunnah är oense om den som inte ber

16 – De säger att tron består av tal, handling och kännedom. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Den mer lydige har starkare tro än den mindre lydige. 17 – De säger att de monoteister som ber mot Qiblah och syndar, oavsett syndernas antal och storlekar, samtidigt som dyrkar Allâh allena och bekräftar […]

5. Ahl-us-Sunnah betror Allahs nedstigning

14 – Han (´azza wa djall) stiger ned till den lägsta himlen baserat på autentiska besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall dock inte föreställas. 15 – De anser att det är möjligt för de gudfruktiga slavarna att beskåda Allâh (´azza wa djall) på Domedagen till skillnad från i detta liv. […]

Så blir de smutsigare

Allah sade: وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ”Men de vars hjärtan är sjuka drivs av den allt djupare ned i sin smutsiga synd, och de dör som otrogna.”1 Deras hjärtan är sjuka av tvivel och hyckleri: فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ”… drivs av den allt djupare ned i […]

De troende får starkare tro

Allâh (´azza wa djall) sade: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ”NÄR EN sura uppenbaras säger några av dem: ”Vem av er har fått starkare tro genom detta?” De troende däremot får starkare tro och därför gläds de.”1 Hycklarna säger till varandra: أَيُّكُمْ […]

Innehållet i Abû Hanîfahs brev till al-Battî

Hela brevet är en konstatering av Irdjâ’. Även om Abû Hanîfah, liksom hans lärare Hammâd bin Abî Sulaymân, förespråkade Irdjâ’, om än de lärdes Irdjâ’s tes om att tron består av bekräftelse och tal, så är det osannolikt att han står bakom brevet. Hela brevet består av rationella och ingående argument för Irdjâ’. Nedan följer […]

Varför uppåt?

Den fjortonde hadîthen: Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans […]

29. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

41 – al-Qâdhî Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Abûs-Sâ’ib Sâlim bin Djunâdah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om det inte hade varit för att jag inte vill besvära […]

28. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

40 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî underrättade oss: Hadjdjâdj underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När en tredjedel av natten, eller dess hälft, har […]

71. Tron enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att religionen och tron består av tal och handling: hjärtats och tungans tal och hjärtats, tungans och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. FÖRKLARING Detta är ett väldigt område i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Tron består av tal och handling: hjärtats […]